Ολοκληρώνονται οι ενημερωτικές συναντήσεις για το τοπικό πρόγραμμα Leader Εκτύπωση
Παρασκευή, 14 Φεβρουάριος 2014 17:18

2405628097.jpgΑρκετό, δεδομένων και των συνθηκών στην οικονομία, είναι το ενδιαφέρον των μικρομεσαίων στην Ήπειρο , για το τοπικό πρόγραμμα «Προσέγγιση LEADER» του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος (ΠΑΑ) 2007-2013, που αφορά επενδύσεις ιδιωτικού και δημοσίου χαρακτήρα πάνω σε τομείς, όπως ο τουρισμός.

Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε στα Γιάννενα η προτελευταία ενημερωτική συνάντηση, ενώ η τελευταία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα στην Ηγουμενίτσα. Όπως σημείωσε ο υπεύθυνος του προγράμματος κ. Ηλίας Μώκος, η δημόσια δαπάνη είναι στα 2,5 εκ. ευρώ και αφορά επενδυτικά σχέδια για πολλούς Δήμους της Ηπείρου.

Στα πλαίσια της παρούσας 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβληθούν επενδυτικές προτάσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των Συνεταιρισμών) καθώς και από ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιμελητήρια, ιδιωτικούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων.

Οι τομείς

Οι τομείς στους οποίους μπορούν να υποβληθούν επενδυτικά σχέδια (πρόκειται για ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις και μετεγκαταστάσεις) είναι η μεταποίηση γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, ο αγροτουρισμός (καταλύματα, εστιατόρια, εναλλακτικές μορφές τουρισμού κλπ.), οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (βιοτεχνικές μονάδες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση), καθώς και έργα δημόσιου χαρακτήρα που αφορούν την τουριστική και πολιτιστική αξιοποίηση και ανάδειξη της περιοχής παρέμβασης και την ανάδειξη και αποκατάσταση των χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου.

Πληροφορίες, το υλικό ενημέρωσης και ο φάκελος επενδυτή, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, θα διανέμονται δωρεάν από τα γραφεία της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.», Πλατεία Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου (Διοικητήριο) Ιωάννινα, τηλ. 26510-36686 & 26510-83087 (υπεύθυνοι: κος Μώκος Ηλίας & κα Καρακώστα Κατερίνα) και θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της εταιρείας: www.epirussa.gr.

 
Share! Facebook Button Twitter Button Linkedin Button