ΣΕΒ: Δημόσια Διοίκηση και γραφειοκρατία απογοητεύουν τις επιχειρήσεις Εκτύπωση
Κυριακή, 09 Φεβρουάριος 2014 12:27

1507593609.jpgΤην κοινή διαπίστωση της έλλειψης ικανοποίησης των επιχειρήσεων απο την ποιότητα υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και των προβλημάτων που βάζει η γραφειοκρατία αποτυπώνει το τελευταίο βαρόμετρο του ΣΕΒ. Ο συνολικός δείκτης ικανοποίησης είναι 40 με ανώτατο όριο του 100 βαθμούς!

Τα αποτελέσματα ανά μέγεθος επιχείρησης δείχνουν ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις βιώνουν μεγαλύτερες δυσκολίες στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο, κάτι που επιβεβαιώνεται κι από τις πολύ χαμηλές βαθμολογίες σε όλες τις διαστάσεις ποιότητας. Σχετικά λιγότερο δυσαρεστημένες από τη Δημόσια Διοίκηση είναι οι επιχειρήσεις  μεσαίου μεγέθους, οι οποίες έχουν υψηλότερες βαθμολογίες και στις 5 διαστάσεις ποιότητας. Τα αποτελέσματα ανά γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησης δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια παρουσιάζουν τη χαμηλότερη βαθμολογία.

Οι κλάδοι

Oι κλάδοι της Μεταποίησης (41), των  Υπηρεσιών (40), του Εμπορίου (41), των Ορυχείων (46) της Υγείας (45) και του Τουρισμού (40), που αποτελούν την «κινητήρια δύναμη» της οικονομίας, προσεγγίζουν τη βαθμολογία του συνολικού δείκτη ικανοποίησης. Σε αντίστοιχα επίπεδα βρίσκονται και οι κλάδοι της εκπαίδευσης, της υγείας και των ορυχείων. Πολύ χαμηλά βρίσκεται ο κλάδος  των Κατασκευών (32).

Η γραφειοκρατία

Τέλος, η έρευνα δείχνει την γραφειοκρατία ως το πιο σημαντικό πρόβλημα για την επιχειρηματικότητα και την ιεράρχησαν ως πρώτη στη σχετική ερώτηση (17.38%). Ακολουθούν οι συχνές αλλαγές στη νομοθεσία (13,60%) και η ελλιπής συνεργασία / διαλειτουργικότητα μεταξύ φορέων (12,88%), η διαφοροποίηση στον τρόπο ερμηνείας της νομοθεσίας (11,51%), η αδιαφάνεια στις συναλλαγές (10,65%), η ανεπαρκής κατάρτιση υπαλλήλων (10,60%)  και οι συχνές αλλαγές σε οργάνωση και αρμοδιότητες δημόσιων υπηρεσιών (10,04%).  Ως λιγότερο σημαντικά προβλήματα για την επιχειρηματικότητα αξιολογήθηκε η ανεπάρκεια υποδομών των δημόσιων φορέων (7,88%) και οι ελλείψεις σε  προσωπικό (6,40%).

 
Share! Facebook Button Twitter Button Linkedin Button