Σταύρος Καλογιάννης: Το 2021 θα ολοκληρωθούν οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες που είναιαπαραίτητες για τη θεσμοθέτηση των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου “Natura 2000” Εκτύπωση
Τρίτη, 03 Νοέμβριος 2020 15:03
1564083368.jpgΤο θέμα της πορείας υλοποίησης των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ), η έγκριση των οποίων είναι αναγκαία για τη θεσμοθέτηση των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου “Natura 2000” σε όλη την επικράτεια, είχε φέρει επανειλημμένα στη Βουλή ο Σταύρος Καλογιάννης με Ερωτήσεις του (αρ. πρωτ. 8657/2020, 9851/2020) προς το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).
Στην απάντησή του, ο Υφυπουργός κ. Ν. Ταγαράς κοινοποιεί έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ,στο οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρεται:
«Η Υπηρεσία μας έχει αναθέσει από το Φεβρουάριο του 2019 και εκπονούνται για τοσύνολο των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 της χώρας, ΕιδικέςΠεριβαλλοντικές Μελέτες και Σχέδια Διαχείρισης για αυτές, που θα καταλήξουν στηνέκδοση και θεσμοθέτηση Προεδρικών Διαταγμάτων (ΠΔ) καθορισμού χρήσεων γης καιδραστηριοτήτων στις προστατευόμενες περιοχές. Ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης τουέργου αναμένεται να είναι εντός του 2021. Σε ότι αφορά το ύψος των συμβάσεων, τους Αναδόχους των μελετών και τις περιοχές που καλύπτει το έργο, αναφέρονται ταπαρακάτω:
Μελέτη 1: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της ΠεριφέρειαςΑνατολικής Μακεδονίας & Θράκης.Αμοιβή: 1.139.508,37 €.Ανάδοχος : ΟΜΙΚΡΟΝ Σύμβουλοι Περιβάλλοντος ΑΕ.
Μελέτη 2: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της ΠεριφέρειαςΚεντρικής Μακεδονίας. Αμοιβή: 897.082,70€.Ανάδοχος:ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ΟΕ Εταιρεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
Μελέτη 3: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 των Περιφερειών ΔυτικήςΜακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας. Αμοιβή: 919.115,80€. Ανάδοχος : PLAS AE – ΥΕΤΟΣ ΑΕ.
Μελέτη 4: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της ΠεριφέρειαςΘεσσαλίας. Αμοιβή: 1.266.238,73€.Ανάδοχος: ECO CONSULTANTS SA – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΑΣΗ ΟΕ.
Μελέτη 5: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 των Περιφερειών  Δυτ Ελλάδας και Ιονίων νήσων. Αμοιβή: 1.204.660,00€.Ανάδοχος: “ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε & ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε.”
Μελέτη 6: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας ΣτερεάςΕλλάδας. Αμοιβή: 1.029.478,85€.Ανάδοχος: ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.
Μελέτη 7: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 των Περιφερειών Αττικήςκαι Βορείου Αιγαίου. Αμοιβή: 1.217.394,99€.Ανάδοχος: ENVIROPLAN A.E.
Μελέτη 8: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας ΝοτίουΑιγαίου. Αμοιβή: 1.735.468,76€.Ανάδοχος: ΥΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
Μελέτη 9: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Κρήτης.Αμοιβή: 1.084.419,46€.Ανάδοχος: ΟΙΚΟΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΕ.
Μελέτη 10: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της ΠεριφέρειαςΠελοποννήσου.Αμοιβή: 1.195.211,42€.Ανάδοχος: NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.
Μελέτη11: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 των ΠεριφερειώνΗπείρου και Δυτικής Μακεδονίας (μέρους). Περιλαμβάνονται οι εξής 2 ομάδες περιοχών:11α: Ομάδα περιοχών Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Γρεβενών,με συνολική έκταση 2.320,59 km2.11β: Ομάδα περιοχών Περιφερειακών Ενοτήτων Πρέβεζας και Άρτας, με συνολικήέκταση 1.981,33km2.Αμοιβή: 1.071.400,81€.Ανάδοχος:Σύμπραξη “ADNANCED ENVIRONMENTAL STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε”».
Σε δήλωσή του ο Σταύρος Καλογιάννης ανέφερε: «Από την απάντηση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος κ. Ταγαρά προκύπτουν τα εξής:
1. Επιβεβαιώνεται ο εμπαιγμός των συμπολιτών μας από τη συγκυβέρνηση Σύριζα-ΑΝΕΛ, η οποία τον Ιούνιο 2019, δέκα ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές, είχε αποστείλει στους τοπικούς φορείς σχέδιο ΠΔ της λίμνης Παμβώτιδας, δήθεν για διαβούλευση, ενώ η σχετική μελέτη είχε ανατεθείμόλις λίγους πριν, βρίσκεται δε ακόμη και σήμερα υπό εκπόνηση!
2. Δεδομένου ότι η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτηγια τις προστατευόμενες περιοχές του Νομού Ιωαννίνων (Μελέτη 11) θα ολοκληρωθεί το 2021 σύμφωνα με τον Υφυπουργό, και πρέπει να ακολουθήσουν: η έγκρισή της από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, διαβούλευση με τους Φορείς, ενσωμάτωση παρατηρήσεων, σύνταξη σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος και υποβολή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τελική έγκριση, εκτιμώ ότι για την έκδοση του ΠΔ προστασίας της Παμβώτιδας απαιτείται τουλάχιστον μία διετία. Έχω ήδη επικοινωνήσει με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, στην κατεύθυνση να επιταχυνθούν όλες οι σχετικές διαδικασίες για τον περιβαλλοντικό, αλλά και τονχωροταξικό σχεδιασμό του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, και τους ευχαριστώ για την ανταπόκρισή τους».
 
Share! Facebook Button Twitter Button Linkedin Button