Στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων ο Α. Τσίπρας Εκτύπωση
Πέμπτη, 13 Φεβρουάριος 2020 14:46
149726727.jpgΕποικοδομητική  ήταν σήμερα η συνάντηση με τον πρώην Πρωθυπουργό και Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ –Προοδευτική Συμμαχία κ. Αλέξη Τσίπρα με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων κ. Δημήτριο Δημητρίου και τα μέλη της διοικητικής Επιτροπής  κ.κ Β. Βασιλείου ,Μ. Χρυσοστόμου ,Ν. Τσακανίκα καθώς και τον σύμβουλο μάρκετινγκ Κ. Κυρίτση . Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων προσήρθε στην συνάντηση με σημαντική ατζέντα για την επιχειρηματικότητα αλλά και για θέματα που αφορούν και επηρεάζουν αυτή αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη της .
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δρ. Δημήτριος Δημητρίου τοποθέτησε ψηλά στην ατζέντα των θεμάτων τις Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας ,τις επιδοτήσεις των επιχειρήσεων ,τα κίνητρα για στήριξη και δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε απομονωμένες περιοχές του Νομού ,τα κίνητρα πρόσληψης εργαζομένων με παράλληλη μείωση της φορολογίας, την δημιουργία ενεργειακής κοινότητας ,την στήριξη  από πλευράς της αντιπολίτευσης για τη μείωση της προκαταβολής φόρου ,θέματα του Αναπτυξιακού νόμου και του ΕΣΠΑ καθώς και το ζήτημα της ολοκλήρωσης Ιωάννινα –Κακαβιά όπως και της ναυτιλιακής σύνδεσης Ντουμπρόβνικ-Ηγουμενίτσα όπου είναι βασικά ζητήματα για την ανάπτυξη του εμπορίου και του τουρισμού αλλά και ανάπτυξης της Ηπείρου γενικότερα 
Στην διάρκεια της συζήτησης έγινε σημαντική ανταλλαγή απόψεων με τον πρώην Πρωθυπουργό να συμφωνεί, πως πολλές από αυτές τις προτάσεις  οι οποίες μάλιστα προέρχονται από τον επιχειρηματικό κόσμο,  χρίζουν ιδιαίτερης σημασίας και αξιολόγησης .
Και οι δύο πλευρές μετά και από πρόταση του πρώην Πρωθυπουργού θα συνεχίζουν τον διάλογο και την επικοινωνία στα πλαίσια της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας αλλά και της ανάδειξης των σημαντικών ζητημάτων της μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο .
 
Υπόπνημα Επιμελητηρίου Ιωαννίνων προς Πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία κ.Αλέξη Τσίπρα 
 
Τεχνοπόλεις 
-Εξάλειψη της γραφειοκρατίας και κίνητρα στα επιμελητήρια που σε συνεργασία με άλλους φορείς(Περιφέρεια –Δήμος) θα υλοποιήσουν ΤΕΧΝΟΠΟΛΕΙΣ –Χώρους επιχειρηματικής δραστηριότητας νέας και υψηλής τεχνολογίας ,ερευνητικές και εκπαιδευτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και θα χαρακτηρίζονται από υψηλή περιβαλλοντική ποιότητα.
Ταμείο Ανάπτυξης και Εγγυοδοσίας 
-Πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση η οποία  εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Δημιουργία ενός Ταμείου Ανάπτυξης και Εγγυοδοσίας κυρίως για πολύ μικρές επιχειρήσεις αλλά και επιχειρήσεις δημιουργούμενες από νέους επαγγελματίες .Στόχος του ταμείου η  βοήθεια προς τις τοπικές ΜΜΕ με τη μορφή μικρών επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο .
 
Δράσεις Ενίσχυσης  Εξωστρέφειας
-Αύξηση των πόρων για Δράσεις Ενίσχυσης  Εξωστρέφειας και ταυτόχρονη κατάργηση καταληκτικών ημερομηνιών για επιχειρήσεις που επιθυμούν να καταθέσουν επενδυτικά σχέδια για Δράσεις εξαγωγικές.
 
Επιδοτήσεις επιχειρήσεων 
-Ειδικά κίνητρα (ευνοϊκό   φορολογικό καθεστώς –επιδότηση δαπανών μάρκετινγκ ,έρευνα  αγοράς , συμμετοχή σε εκθέσεις  -) σε επιχειρήσεις εμπορικού χαρακτήρα οι οποίες έχουν την δυνατότητα να μετεξελιχθούν σε εξαγωγικές .
 
Κίνητρα Επιχειρήσεων Απομονωμένων Περιοχών 
-Ειδικό καθεστώς, ελάφρυνση και μείωση από το φόρο πετρελαίου κίνησης και  θέρμανσης καθώς και βενζίνης, ανάλογα με την χιλιομετρική απόσταση και την γεωγραφική θέση της κάθε Επιχείρησης  από την έδρα της Περιφέρειας καθώς και αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας των επαγγελματικών οχημάτων τους .Σκοπός η ενδυνάμωση συνείδησης αποκέντρωσης της επιχειρηματικότητας και δημιουργίας επιχειρήσεων σε περιοχές που κινδυνεύουν από οικονομικό μαρασμό .
 
Κίνητρα πρόσληψης εργαζομένων 
Δραστική-Κλιμακούμενη  μείωση της φορολογίας σε νέες επιχειρήσεις έως και 5 έτη με ταυτόχρονη δέσμευση πρόσληψης νέου επιστήμονα (πρόσληψη εργαζομένων ανάλογη με την μείωση της φορολογίας ).
 
Επανασχεδιασμός σχολών ΟΑΕΔ 
Επανασχεδιασμός σχολών ΟΑΕΔ και επαναλειτουργία  τμημάτων  τεχνιτών αργυροχοΐας ,χρυσοχοΐας ,λαϊκής τέχνης με στόχο την διατήρηση των παραπάνω τεχνών στην πόλη των Ιωαννίνων και επαναλειτουργία της φοιτητικής εστίας για φοιτητές των τμημάτων από απομακρυσμένες περιοχές .
Ενεργειακές Κοινότητες 
-Ειδικά κίνητρα στα Επιμελητήρια για δημιουργία σε συνεργασία με άλλους φορείς ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΏΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  με σκοπό της μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων .
Έσπα 
-Επανασχεδιασμός των ποσών του νέου ΕΣΠΑ με σαφής στόχευση στην πραγματική επιχειρηματικότητα .
Αναπτυξιακός  Νόμος 
- Παράταση του παλαιού Αναπτυξιακού νόμου λόγω μεγάλου ενδιαφέροντος ,σε περίπτωση που δεν τρέξει άμεσα ο νέος αναπτυξιακός 
Διευθέτηση των οικονομικών του ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 
Α) Άμεση πληρωμή των τιμολογημένων παραστατικών .
Β) Χορήγηση Προκαταβολής Επιχορήγησης
Δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής έως το 50% του εγκεκριμένου ποσού επιχορήγησης για όλα τα επενδυτικά έργα που έχουν εγκριθεί ή θα εγκριθούν στα πλαίσια όλων των καθεστώτων ενισχύσεων ,έναντι κατάθεσης ισόποσης εγγυητικής επιστολής από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, προκειμένου να επιταχυνθεί η υλοποίηση των έργων και συνεπώς ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας.
 Γ) Ενδιάμεσες εκταμιεύσεις ενισχύσεων – Δικαιολογητικά
Προτείνεται η χορήγηση του 50% της ενίσχυσης να γίνεται χωρίς επιτόπιο έλεγχο αλλά μόνο με διοικητικό που θα περιλαμβάνει την υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία των παραστατικών αγορών – κατασκευών και των αντίστοιχων πληρωμών. Προτείνεται παράλληλα η Κατάργηση δικαιολογητικών που μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα όπως είναι τα πιστοποιητικά πρωτοδικείου και οι φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα με σκοπό επίσης την μείωση της γραφειοκρατίας.
 
ΓΕΜΗ 
- Η  Πολιτεία οφείλει να επαναδιατυπώσει αρκετές από τις προτεινόμενες διατάξεις για  το ΓΕΜΗ, κυρίως αναδιατύπωση,  ως Υπηρεσία άρρηκτα εξαρτώμενη και συνδεδεμένη με τον Επιμελητηριακό θεσμό, του οποίου αποτελεί σημαντικό εργαλείο στο θεσμικό του έργο για τη στήριξη της επιχειρηματικής κοινότητας και τη μείωση της γραφειοκρατίας.
 
-Η εποπτεία καθώς και η πλήρης κυριότητα του μηχανογραφικού συστήματος του ΓΕΜΗ στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετατρέπει τα Επιμελητήρια από υπεύθυνους κατόχους σε απλούς παρατηρητές και διεκπεραιωτές του ΓΕΜΗ. Θεωρούμε αναγκαία την άσκηση των ως άνω αρμοδιοτήτων από τα Επιμελητήρια, με άμεσο στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ, χωρίς να αρνούμαστε την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
-Δυνατότητα στα Επιμελητήρια διακανονισμού των χρεών των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ  και είσπραξη των οφειλών αποκλειστικά από τα Επιμελητήρια και όχι  βεβαίωση στις εφορίες με 20% παρακράτηση από αυτές, στα έσοδα των επιμελητηρίων μέσω των οφειλών  των επιχειρήσεων .
Τουριστική προβολή Περιφερειών 
Θεσμοθετημένη απο το Υπουργείο Τουρισμού ενεργή συμμετοχή των επιμελητηρίων στον σχεδιασμών της τουριστικής προβολής των περιφερειών ,με σύσταση ειδικής επιτροπής καθώς και συμμετοχή τους στη λήψη απόφασης  των  εκθέσεων εμπορικού ενδιαφέροντος .
Ολοκλήρωση αυτοκινητόδρομου Ιωάννινα –Κακαβιά (4ιχνος) 
-Το τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ιωάννινα –Κακαβιά που ακόμη δεν έχει υλοποιηθεί θεωρείται το τελικό σημείο της σύνδεσης της Ιόνιας Οδού με το Βόρεια σύνορα της χώρας μας στην Αλβανία. Παράλληλα αποτελεί κάθετο άξονα με την Εγνατία Οδό .Τα οφέλη της Ηπείρου (Τουρισμός- Εμπόριο )  αλλά και της υπόλοιπης χώρας θα είναι σημαντικά με την ολοκλήρωση του έργου .
Ναυτιλιακή σύνδεση Ηγουμενίτσας-Ντουμπρόβνικ
Επαναφορά της ναυτιλιακής σύνδεσης Ηγουμενίτσας –Ντουμπρόβνικ με στόχο της αύξηση της τουριστικής και εμπορικής κίνησης της Ηπείρου και της Μακεδονίας .
Μείωση προκαταβολής φόρου 
Μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50% κάτι το οποίο έχετε δεσμευτεί και εσείς .
 
 
 
Share! Facebook Button Twitter Button Linkedin Button