Ημερήσια Διάταξη Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου Εκτύπωση
Πέμπτη, 11 Οκτώβριος 2018 13:12

2331595529.jpgΤη Δευτέρα 15  Οκτωβρίου  2018,    και ώρα 15.00  συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου   με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

1. Επικύρωση πρακτικού –αποφάσεων  9ης/17-9-2018 τακτικής  συνεδρίασης  Π.Σ.

2. Έγκριση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού  Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2018

(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού )

3. Αναμόρφωση πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας προϋπολογισμού Π. Η. οικ. έτους 2018

(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

4. Έγκριση τροποποίησης Περιφερειακών Προγραμμάτων έτους 2018

(εισήγηση: Η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Η.)

 

 

 

 

 

 
Share! Facebook Button Twitter Button Linkedin Button