15:30 - 17:30 Καθημερινά
Βήμα στον πολίτη με την Βίλιαν Στασινού
18:00 - 18:30 Καθημερινά
ΒΗΜΑ ΝΕΑ
19:00 - 21:00 Καθημερινά
ΒΗΜΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
21:00 - 22:00 Καθημερινά
ΒΗΜΑ ΝΕΑ
22:00 - 00:00 Δευτέρα
Αθλητικό Ραντεβού
22:00 - 00:00 Τρίτη
Ανοιχτή Γραμμή
22:00 - 00:00 Τετάρτη
Σε πρώτο πρόσωπο με τον Κώστα Κυρίτση
22:00 - 00:00 Πέμπτη
Πολιτική Κουζίνα με την Βίλιαν Στασινού
22:00 - 00:00 Δευτέρα
Αθλητικό Ραντεβού
22:00 - 00:00 Παρασκευή
Αθλητικό Ραντεβού

BHMA TV Videos