Παπαδοπουλος Super Markets
Πρόσθετος φόρος από τη δήλωση των τόκων Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 19 Φεβρουάριος 2014 09:05

1570872667.jpgΝομοτεχνικές παραβλέψεις αναγκάζουν φέτος τους φορολογουμένους να δηλώσουν όλους ανεξαρτήτως τους τόκους που είχαν το 2013, ακόμα και αν αυτοί αντιστοιχούν σε μερικά λεπτά του ευρώ. Ωστόσο, αυτόματα δημιουργείται για αυτούς πρόβλημα με τα τεκμήρια και έρχονται αντιμέτωποι με δυσανάλογους φόρους.
Η πρόβλεψη για τη μη αναγραφή των τόκων στο Ε1 εφόσον το συνολικό καθαρό ποσό αυτών δεν υπερβαίνει τα 250 ευρώ ίσχυσε με τον Ν. 4170/2013 και μόνο για το φορολογικό έτος 2013 (χρήση 2012).
Έτσι, φέτος προβλέπεται η υποχρεωτική αναγραφή όλων των εισοδημάτων -αυτοτελώς φορολογούμενων όπως είναι οι τόκοι ή μη -στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.
Ωστόσο, όσοι έχουν μόνο εισόδημα από τόκους, το οποίο φορολογείται αυτοτελώς θα κληθούν να πληρώσουν φόρο 300 ευρώ.
Αυτό διότι ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος προβλέπει τεκμήριο για αυτούς 3.000 και φορολόγηση με συντελεστή 10%, καθώς έχουν εισόδημα μόνο από κινητές αξίες.
Η μοναδική περίπτωση να αποφύγουν τον φόρο των 300 ευρώ είναι το υπουργείο Οικονομικών να νομοθετήσει σχετικά και να επαναφέρει τη διάταξη του Ν. 4170/2013 που προβλέπει πως «ειδικά, για τα εισοδήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. του οικονομικού έτους 2013 δεν υφίσταται υποχρέωση δήλωσής τους, εφόσον το συνολικό καθαρό ποσό αυτών δεν υπερβαίνει τα 250 ευρώ».
Έτσι, οι φορολογούμενοι θα αποφύγουν το τεκμήριο και δεν θα κληθούν να καταβάλουν υψηλό φόρο για το ελάχιστο εισόδημα που έχουν από τόκους.