Παπαδοπουλος Super Markets
Ασαφείς απαντήσεις για τον οδικό άξονα Ιωάννινα – Κακαβιά Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 26 Αύγουστος 2014 12:58

3343602777.jpgΑσαφείς απαντήσεις έδωσαν τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Υποδομών στην Ερώτηση (υπ’ αρ. πρωτ. 1155/2014), που είχε καταθέσει ο Σταύρος Καλογιάννης στη Βουλή, με θέμα τη χρηματοδότηση του οδικού άξονα Ιωάννινα – Καλπάκι – Κακαβιά.
Ειδικότερα στην απάντησή του ο Υφυπουργός Οδ. Κωνσταντινόπουλος αναφέρεται μεταξύ άλλων, στο ιστορικό των ενεργειών που είχαν γίνει από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών, το 2013, για την προώθηση του έργου. Ειδικότερα αναφέρει ότι: «Τον Απρίλιο του 2013 η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» προετοίμασε και υπέβαλε Τεχνικό Δελτίο του έργου και η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης έδωσε τη σύμφωνη γνώμη της για εγγραφή του στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
Ωστόσο, δεδομένου ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος και το κόστος υλοποίησης ήταν αποτρεπτικό, το έργο δεν μπορούσε να υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2007-2013. Για το λόγο αυτό έγιναν συζητήσεις ως προς την επιλεξιμότητά του για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014 – 2020.
Διευκρινίζεται ότι ο σχεδιασμός των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη υποβολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 17.07.2014, ξεκινώντας έτσι την επίσημη διαβούλευση με την ΕΕ, ενώ η έγκρισή τους σύμφωνα με τις προβλέψεις του Γενικού Κανονισμού αναμένεται εντός 6 μηνών από την υποβολή τους, δηλαδή το αργότερο έως 17.01.2015».
Όσον αφορά στο Υπουργείο Υποδομών, στην απάντησή του ο Υπουργός κ. Μ. Χρυσοχοΐδης επισημαίνει ότι το έργο εμπίπτει στη στρατηγική και τους ειδικούς στόχους του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ (2014 – 2020) και ότι η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου (ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ) έχει αναθέσει τις οριστικές μελέτες των τεχνικών έργων του άξονα, οι οποίες εκπονούνται και θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του 2014. Σε ό,τι αφορά όμως τη δυνατότητα ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα, ο Υπουργός αναφέρει απλώς ότι αυτό «θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα των πόρων».
Σε δήλωσή του ο Σταύρος Καλογιάννης αναφέρει: «Δυστυχώς δεν προκύπτει κάτι καινούργιο ή δεσμευτικό από τις απαντήσεις των δύο Υπουργών για τον άξονα Ιωάννινα – Καλπάκι – Κακαβιά, ο οποίος αποτελεί σπουδαίο έργο υποδομής όχι μόνο για το νομό Ιωαννίνων αλλά και για την Ελλάδα, καθώς ανήκει στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, θα δώσει δε μεγάλη ώθηση και στην διασυνοριακή συνεργασία.
Ο οδικός αυτός άξονας αποτελεί συνέχεια της υπό κατασκευήν Ιόνιας οδού, μέχρι τα Ελληνο – αλβανικά σύνορα. Συνεπώς αποκτά ιδιαίτερη σημασία η άμεση χρηματοδότηση και η κατασκευή του.
Τονίζω ότι είναι το μοναδικό οδικό έργο στην Ελλάδα, το οποίο ενώ ανήκει στο βασικό κορμό του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, δεν έχει ακόμα εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Θεωρώ αυτονόητη, μετά την προεργασία που έχουμε κάνει, την ένταξη του έργου στο νέο Πρόγραμμα και γι’ αυτό απαιτείται στενότερη συνεργασία και κυρίως συντονισμός των δύο συναρμόδιων Υπουργείων».