Παπαδοπουλος Super Markets
Ημερήσια Διάταξη Περιφερειακού Συμβουλίου Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 19 Οκτώβριος 2020 13:23
2331595529.jpgΤο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου θα συνεδριάσει- μέσω τηλεδιάσκεψης-  την Πέμπτη είκοσι δύο (22) Οκτωβρίου 2020,  και ώρα  14.00,με  θέματα  Ημερήσιας Διάταξης:  
1. Έγκριση 5ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού  Εσόδων-Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους    2020.
    (εισήγηση:  η Δ/νση Οικονομικού) 
 
2. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου,  για το Γ΄ τρίμηνο του 2020.
      (εισήγηση:  η Δ/νση Οικονομικού) 
 
3. Λήψη απόφασης για την υποβολή της πράξης με τίτλο: «Δικτύωση και προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου»,  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» Άξονα Προτεραιότητας: 2 «Προστασία Του Περιβάλλοντος Και Αειφόρος Ανάπτυξη» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου με κωδ. πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ: 3301./ΕΥΔΠ_92
     (εισήγηση: η Δ/νση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού Περιφέρειας Ηπείρου  )