Παπαδοπουλος Super Markets
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής για ανάδειξη αναδόχων και δημοπρατήσεις έργων Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 22 Μάιος 2020 13:21
2331595529.jpgΣτη σημερινή  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, μεταξύ άλλων, ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:
1. Εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου  μεταφοράς δικτύων ΔΕΥΑ Ιωαννίνων για την κατασκευή της οδού Νιάρχου, προϋπολογισμού 2.129.032,26 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. 
 
2. Αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος(«Σύμπραξη Μελετητών:ΑΦΡΑΤΑΙΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ &ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ) για την «Επείγουσα Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων χειμάρρου περιοχής Μπούση Άρτας»,  με  αμοιβή  89.703,45  ευρώ συν ΦΠΑ,
 
3. Κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα των διαγωνισμών για τα έργα:
«Αποκατάσταση κτιρίου Αναγνωστοπουλείου Σχολής (Α’ φάση)» προϋπολογισμού 420.000 €.. Ανάδοχος Γ. Ντάτσης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Αποκατάσταση βατότητας τμήματος οδού Δημαριό – Κομπότι», προϋπολογισμού € 400.000.«Ανάδοχος Χρήστος Β. Αλυμάρας.
«Άμεση αποκατάσταση συρματοκιβωτίων και προστασία βάθρων και πτερυγότοιχων γέφυρας στο Σαραντάπορο ποταμό», προϋπολογισμού € 74.000.Ανάδοχος Κ.Κωσταβασίλης  & ΣΙΑ Ο.Ε.
 
4. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση και των  έργων:
«Αντιπλημμυρικό έργο σε χείμαρρο στο Δ.Δ. Ν. Σινώπης», προϋπολογισμού € 45.000.
«Βελτίωση παρακαμπτηρίων οδών σύνδεσης με επαρχιακό δίκτυο Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 88.000.