Παπαδοπουλος Super Markets
Συνεδριάζει δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 21 Μάιος 2020 15:13
3899061759.jpgΤην Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 και ώρα 10.00 συνεδριάζει δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Εισηγητής: κ. Γ. Αρλέτος, Πρόεδρος της Επιτροπής
1. Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Ιωαννιτών, έτους 2020.
 
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: κ. Φώτιος Βάββας, Αντιδήμαρχος
2. Διαγραφές – διορθώσεις παραστατικών που έχουν καταχωρισθεί στο λογιστικό σύστημα του Δήμου.
3. Σύναψη και υπογραφή σύμβασης του Δήμου Ιωαννιτών με το Αστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων για την επιδότηση του εισιτηρίου Αστικών Συγκοινωνιών (2020).
4. Σύναψη και υπογραφή σύμβασης του Δήμου Ιωαννιτών με το Αστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων για την επιδότηση Καρτών Απεριορίστων Διαδρομών Φοιτητών που διαμένουν στις φοιτητικές εστίες για τις μετακινήσεις τους με το Αστικό ΚΤΕΛ (2020).
5. Καταβολή αποζημίωσης στην κ. Μαρία Καραμπίνα του Νικολάου, κλάδου ΥΕ Εργατών –Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, λόγω συνταξιοδότησης.
 
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Εισηγητής: κ. Νατάσα Τύρου-Ούζα, Αντιδήμαρχος
6. Έγκριση μηκοτομής οδού Βοημούνδου, στην περιοχή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής «Περίβλεπτος» του Δήμου Ιωαννιτών.
 
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
7. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ιωαννιτών, έτους 2020.
8. Ορισμός επιτροπών παραλαβής προμηθειών και εκτέλεσης υπηρεσιών οικ. έτους 2020 για τη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Ιωαννίνων (ΔΗΑΝΕΤΑΙ).
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως για χορήγηση συναίνεσης για ανασκαφή κρυμμένου θησαυρού.
10. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή για τη διαχειριστική χρήση 2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών.