Παπαδοπουλος Super Markets
ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023: Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ιωαννιτών Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 12 Δεκέμβριος 2019 10:55
3490450692.jpgΚύρια σημεία της τοποθέτησης της Τατιάνας Καλογιάννη. 
1. Πρόκειται για την αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος που συνέταξε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, μετά από μία πρόχειρη επικαιροποίηση που εφαρμόζει η νυν Δημοτική Αρχή. 
2. Τα πραγματικά ΝΕΑ ΕΡΓΑ που προγραμματίζονται για το 2020 είναι ΜΟΝΟ 19, με Προϋπολογισμό 5,5εκατ.€. (εκτός της Βογιάνου – Πανηπειρωτικό, με προϋπολογισμό 25εκατ.€)
3. Οι πραγματικά ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ που προγραμματίζονται για το 2020 είναι ΜΟΝΟ 5, με Προϋπολογισμό 245χιλ.€ 
4. Χωρίς μελέτες πώς θα εκτελέσετε έργα; Ποιος ήταν, τελικά, ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός σας, στον οποίο αναφερόσασταν στην καταιγιστική επικοινωνιακή σας προεκλογική καμπάνια; Υπάρχει ένα στοιχειώδες όραμα σε έναν τουλάχιστο τομέα; Υπάρχει ένας προσανατολισμός; 
5. Από την κατανομή του Προϋπολογισμού ανά Δημοτική Ενότητα, αποτυπώνεται ευκρινώς η άνιση αντιμετώπιση όλων των περιφερειακών Δημοτικών Ενοτήτων εκτός της αυτής των Ιωαννίνων. Με το Τεχνικό Πρόγραμμα 2020 προκύπτει ότι δεν έχει υιοθετηθεί, από τη Δημοτική Αρχή, ως πολιτική προτεραιότητα η ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ των Δημοτικών Ενοτήτων με βραχυπρόθεσμη στόχευση την ανάκαμψή τους και την εξάλειψη των υστερήσεων σε υποδομές.
6. Από την κατανομή του Προϋπολογισμού ανά Χρηματοδοτικό μέσο, καταδεικνύεται ότι επιλέγεται ως προτεραιότητα η άντληση κονδυλίων με ευκολία και χωρίς βάσανο και αποφεύγεται η άντληση κονδυλίων από χρηματοδοτικές πηγές που απαιτούν κόπο και εντατική και υπεύθυνη εργασία προετοιμασίας των φακέλων έργων υποψήφιων για χρηματοδότηση. Λόγω του χαμηλού ποσοστού χρηματοδοτήσεων από το ΕΣΠΑ, η Τατιάνα Καλογιάννη τόνισε ότι: "Ένας σύγχρονος και εύρυθμα διοικούμενος Δήμος, του μεγέθους των Ιωαννίνων, είναι απόλυτα αναγκαίο να είναι ανταγωνιστικός σε όλα τα επίπεδα και να διεκδικεί, συνεχώς και με επιτυχία, κονδύλια από τα Διαρθρωτικά Ταμεία".
7. Η παράταξή μας υπερψηφίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα 2020, όπως το προτείνετε, χορηγώντας σας για μια ακόμη φορά πίστωση χρόνου. Τέτοια εποχή του χρόνου δεν θα έχετε την πολυτέλεια να προσκομίζετε πρόχειρα αναδιαμορφωμένους -υφιστάμενους από προηγούμενους- σχεδιασμούς, αλλά θα βρεθείτε στη θέση του αποκλειστικά υπεύθυνου και μοναδικά κρινόμενου.
8. Τα τεχνικά έργα, αποτελούν τον καθρέφτη, του πώς μία πολιτική διοίκηση αντιλαμβάνεται την αντιμετώπιση της καθημερινότητας του πολίτη. Και ούριος άνεμος υπάρχει μόνο για αυτούς που ξέρουν, και που θέλουν να οδεύσουν, και έχουν χαράξει αξιόπιστη πορεία. Αυτή πρέπει να αναζητήσετε.
 
 
Σήμερα 11.12.2019 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας. Ένα εκ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν το θέμα με τίτλο: «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ιωαννιτών, έτους 2020».
 
Πριν την συνολική τοποθέτηση, οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξής μας, κ.κ. Β. Κοσμάς, Φ. Ευαγγέλου, Γ. Λαδιάς, Σπ. Γκίζας, Στ. Σιούτης και Β. Αργύρης κατέθεσαν κρίσιμες ερωτήσεις, με στόχο την αποσαφήνιση αδιευκρίνιστων και αόριστα διατυπωμένων θεμάτων.
 
Ακολουθούν οι ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων της παράταξης ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023 καθώς και η αναλυτική τοποθέτηση της επικεφαλής.
 
Η Τατιάνα Καλογιάνη:
1. Σχετικά με τις μελέτες του έργου: "Ολοκλήρωση Μεγάλου Δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων (Κόμβος Πανηπειρωτικού Σταδίου - Κόμβος Βογιάννου)": “Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων” και “Μελέτη Σήμανσης – Ασφάλισης” και δεδομένης της ένταξης του έργου:
Γιατί αναγράφονται;
Δεν αποπληρώθηκαν οι μελετητές ή οι τεχνικοί σύμβουλοι;
2. Σχετικά με τις «Υποστηρικτικές μελέτες για την ένταξη έργων στην Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020», με Π/Υ 100.000,00€, που δηλώνετε ότι είναι σε Διαδικασία Δημοπράτησης:
Ποιές είναι ονομαστικά αυτές οι μελέτες; 
Σε ποιά φάση ακριβώς βρίσκεται η διαδικασία για κάθε μία;
Εφόσον δεν εγγράφεται πίστωση για το 2020, σε ποιά υποστήριξη έργων Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 γίνεται αναφορά;
Γιατί δεν έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισμό ποσά για μελέτες ωρίμανσης προτεινόμενων έργων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, για τα οποία υπάρχει και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου από τις 30.01.2019;
3. Σχετικά με τη μελέτη με τίτλο: "Ενεργειακή αναβάθμιση ΚΕΠΑΒΙ και μετατροπή του σε "ευφυές κτίριο», Προϋπολογισμού 90.000,00€ που είναι ενταγμένη στο εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα 2019, δεν αποτυπώνεται εγγραφή πίστωση για το 2020. 
Εκτιμάται ότι ΔΕΝ θα έχει ανάδοχο ούτε το 2020;
Πως θα προχωρήσει η ένταξη, δημοπράτηση και κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του ΒΑΑ, για το οποίο είναι δεσμευμένα τα χρήματα στο ΠΕΠ Ηπείρου; 
 
Ο Βασίλης Κοσμάς: 
1. Αναφέρονται επιτηδευμένα ή τεχνητά αόριστα τίτλοι έργων. Π.χ.
Ανακατασκευή και βελτίωση οδοστρώματος δημοτικών οδών
Κατασκευή πεζοδρομίων
Αναβάθμιση και επισκευή σχολικών συγκροτημάτων στο Δήμο Ιωαννιτών
Αναπλάσεις - Αναβαθμίσεις κοινόχρηστων χώρων στη Δ.Ε. Μπιζανίου
Διανοίξεις οδών στο Δήμο Ιωαννιτών
Κατασκευή μνημείων στο Δήμο Ιωαννιτών
Κατασκευή νέων αθλητικών χώρων στο Δήμο Ιωαννιτών
a) Σε ποιές δημοτικές οδούς θα γίνουν παρεμβάσεις και πώς θα προτεραιοποιηθούν;
b) Τα πεζοδρόμια θα καλύπτουν πραγματικές ανάγκες ή στοχευμένες προσωπικές απαιτήσεις ημετέρων; 
c) Έχετε καταγράψει συγκεκριμένες ανάγκες για συγκεκριμένα σχολικά συγκροτήματα που χρήζουν παρεμβάσεων; 
d) Για τις αναπλάσεις έχετε αρχιτεκτονικές προτάσεις; 
e) Οι διανοίξεις των οδών ποιες περιοχές αφορούν; Ανάγκες έχουν καταγραφεί στα Καρδαμίτσια, στα Σεισμόπληκτα, στους Αμπελόκηποι, στην οδό Σιωμοπούλου, στη Δοσιθέου Φιλίτου στην επέκταση Ρώμα και αλλού. Αρκεί ο προϋπολογισμός αυτός; 
f) Σχετικά με τα μνημεία: Είναι υλοποίηση κάποιων ειλημμένων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ή να αναμένουμε πάλι την επίσκεψη κάποιου πεφωτισμένου συμπολίτη που θα μας προτείνει μία, προσυμφωνημένη με εσάς, τιμητική εκδήλωση και δράση; 
g) Έχετε συγκεκριμένο σχεδιασμό σε συγκεκριμένη χωροθέτηση πολεοδομικά συμβατή για τις αθλητικές εγκαταστάσεις; Έχετε ορίσει προδιαγραφές;
 
Εν κατακλείδι, για την σύνταξη ενός σοβαρού εγγράφου, όπως το τεχνικό πρόγραμμα έχετε προμετρήσει τις εργασίες, έχετε εφαρμόσει τιμές εφαρμογής και έχετε προσδιορίσει το κόστος τους έστω με μία ανεκτή προσέγγιση; Ή ρίχνουμε τουφεκιές στον αέρα και ότι  κερδίσουμε σε επικοινωνιακές εντυπώσεις; 
2. «Ανακατασκευή  και ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου κληροδοτήματος Αλεξάνδρας Ελένης Γκαστή, για την λειτουργία Κέντρου Υποστήριξης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Ιωαννιτών»: Γιατί δεν γίνεται από τα χρήματα του κληροδοτήματος; 
3. Γενικά, για ποιο λόγο δεν αναφέρονται στον σχεδιασμό και δεν κατανέμονται σε αντίστοιχα έργα οι πόροι από τα ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ; 
4. Οι πόροι που προκύπτουν από τις εισφορές, αποδίδονται ακριβώς στις περιοχές από τις οποίες προέκυψαν; 
 
Ο Φίλιππος Ευαγγέλου:
Το έργο: «Αποπεράτωση Πνευματικού Κέντρου Κατσικάς» ήταν εγγεγραμμένο στο εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα 2019 και στην Αναμόρφωση Νοεμβρίου 2019, με Π/Υ: 900.000,00€. Σήμερα, στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2020 το μειώσατε κατά 850.000,00€. Ποιές προτεραιότητες άλλαξαν και σχεδόν μηδενίσατε τον προϋπολογισμό του;
 
Ο Σπύρος Γκίζας:
1. Σχετικά με το έργο: «Διαμορφώσεις - Πεζοδρομήσεις στην περιοχή Σιαράβα». 
Δεν περιλαμβάνεται Τεχνικό Πρόγραμμα το άλλο υποέργο της πράξης: "Υπογειοποίηση Κάδων". Γιατί; 
2. Σχετικά με τo έργο στην Πλατεία Μαβίλη. 
Έχει ολοκληρωθεί η ανακατασκευή της; Ο φωτισμός δεν περιλαμβανόταν στο συμβατικό αντικείμενο του εκτελεσθέντος έργου; Ποιός ο σχεδιασμός σας για την εκτέλεση του υπολειπόμενου αντικειμένου που αφορά το φωτισμό; Γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2020;
3. Για τα «Έργα σε Εξέλιξη» οι συμβασιοποιημένοι προϋπολογισμοί ανέρχονται σε 8.972.735,00€ και έχετε δεσμεύσει για το 2020 το ποσό των 3.489.015,71€ για απορρόφηση. Εάν εξαιρέσουμε το έργο: «Ανέγερση Νηπιαγωγείου στη θέση "Παλαιά Στρατιωτικά Αρτοποιεία", το οποίο φαίνεται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του 2020, γιατί έχετε δεσμεύσει μόνο αυτό το ποσόν; Το 40% περίπου του προϋπολογισμού των συμβάσεων; Τα έργα αυτά θεωρούμε ότι αφορούν δράσεις που δρομολογούνται και υλοποιούνται με ταχείς ρυθμούς, αν εφαρμόζεται εντατική επίβλεψη και είναι ομαλή η χρηματοροή τους. 
 
Ο Γιώργος Λαδιάς
Στο Τεχνικό Πρόγραμμα αναφέρονται τα παρακάτω:
1. Γεωτεχνική μελέτη για το έργο: "Κατασκευή αθλητικού κέντρου Καρδαμιτσίων" (Α΄ΦΑΣΗ) – προϋπολογισμού 5.000€ (ΝΕΑ ΕΡΓΑ), 
2. Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών στην Περιοχή Καρδαμίτσια – προϋπολογισμού 130.000€ {στην Αναμόρφωση Νοεμβρίου 2019 ο τίτλος ήταν: "Κατασκευή αθλητικού κέντρου Καρδαμίτσια (Α΄ φάση)" και είχε προϋπολογισμό: 850.000€}. Δηλαδή, ΤΩΡΑ ΜΕΙΩΘΗΚΕ ο προϋπολογισμός κατά: 720.000€.
3. «Κατασκευή νέου αθλητικού κέντρου στην περιοχή των Σεισμοπλήκτων – Νεοχωρόπουλου, με Π/Υ: 200.000€ {από 250.000€ που ήταν στην Αναμόρφωση Νοεμβρίου 2019}. Ποιός σχεδιασμός εξυπηρετείται καθώς έχει προκύψει και το νέο προκάτ γυμναστήριο;
 
Ο Βασίλης Αργύρης
1. Για τα έργα της Δ.Ε. Μπιζανίου ο προϋπολογισμός που εμφανίζεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2020 ανέρχεται στο 1.582.500€, ήτοι 2,5% επί του συνόλου. Γιατί τέτοια άνιση κατανομή σε σχέση με τη Δ.Ε. Ιωαννίνων; 
2. Ποια είναι ακριβώς τα έργα που εμπεριέχονται στους αόριστους αυτούς τίτλους; Θα μείνετε πάλι σε υποσχέσεις ή θα γίνουν έργα;
 
Ο Στάθης Σιούτης
1. Nα δοθεί άμεση λύση στο πρόβλημα της χωροθέτησης νέων χώρων ασφαλούς επιβίβασης και αποβίβασης επισκεπτών της πόλης από τα λεωφορεία με βάση τις προτάσεις που έχουν καταθέσει οι φορείς του τουρισμού.
2. Να δρομολογηθεί σε άμεση προτεραιότητα η δημιουργία δωρεάν πάρκινγκ (κοντά στην παραλίμνια περιοχή) για την στάθμευση των τουριστικών λεωφορείων.
3. Την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4582/2018, άρθρο 68, για την ενοικίαση δημοτικών χώρων μπροστά ή πλησίον των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για την επιβίβαση και αποβίβασή των πελατών τους.
4. Την αλλαγή των φθαρμένων πινακίδων σήμανσης και ενημέρωσης των επισκεπτών, με νέες επικαιροποιημένες, ώστε να είναι εύκολη και έγκυρη η ενημέρωση των επισκεπτών της πόλης.
 
 
Η τοποθέτησή μας, όπως την καταθέσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο επί του θέματος, είναι:
 
Σήμερα συζητούμε την αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος που συνέταξε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, όπως αυτή προκύπτει μετά από μία πρόχειρη επικαιροποίηση που εφαρμόζει η νύν Δημοτική Αρχή.
Παρά το ότι συντρέχουν και αντικειμενικοί λόγοι, να είμαστε ανεκτικοί επί του παρόντος σε ελλείψεις ή ελαττώματα, επιλέγουμε χάριν της αγωνίας που έχουμε για την επόμενη μέρα του Δήμου να ασχοληθούμε με επιμέλεια με την πρόταση της Δημοτικής Αρχής.
Α. ΓΕΝΙΚΑ
1. Οι πραγματικές εγγραφές έργων και μελετών ανέρχονται στις 129. 
i. Μετά την αφαίρεση των 15 διπλοεγγραφών (γιατί ο Π/Υ και η Νομική Δέσμευση είναι μοναδικά και συγκεκριμένα, ασχέτως εάν η χρηματοδότηση προέρχεται από 2 πηγές), το Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2020, περιλαμβάνει 114 έργα!
ii. Χαρακτηρίζετε 72 έργα ως ΝΕΑ ΕΡΓΑ. 
Μετά την αφαίρεση των 8 διπλοεγγραφών ΝΕΩΝ έργων, προκύπτουν 64 νέα έργα.
Μετά την αφαίρεση και των 39, που ήδη, ήταν εγγεγραμένα στο εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα 2019 προκύπτουν 25.
Μετά την αφαίρεση και των 5 έργων που συμπεριλήφθηκαν στην Αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος Νοεμβρίου 2019, καταλήγουμε στα 20. 
Συνεπώς, τα ΝΕΑ ΕΡΓΑ που προγραμματίζονται για το 2020 είναι ΜΟΝΟ 20!
 
2. Ο Προϋπολογισμός των 114 έργων ανέρχεται στα: 63.301.451,27€, συμπεριλαμβανομένης και της Βογιάννου – Πανηπειρωτικό.
3. Αφαιρέθηκαν από το Τεχνικό Πρόγραμμα 2020, 9 έργα τα οποία συμπεριλαμβανόταν είτε στο εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα 2019 είτε στην Αναμόρφωση του Νοεμβρίου 2019, συνολικού Προϋπολογισμού 746.012€, με αξιοσημείωτο φυσικό αντικείμενο όπως:
«Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου ΕΠΣΗΠ», με Προϋπολογισμό 200.000€.
«Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου Κατσικά», με Προϋπολογισμό 70.000€.
«Τεχνικές παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις Δημοτικές Ενότητες», με Προϋπολογισμό 400.000€.
4. Ο Προϋπολογισμός των 20 πραγματικά ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, τα οποία εγγράφονται για πρώτη φορά, ανέρχεται σε 30.344.130,00€. Εάν, όμως, αφαιρεθεί το ποσόν των 24.790.000,00€ που αφορά τον οδικό άξονα «Βογιάννου – Πανηπειρωτικό», οι πόροι για τα 19 πραγματικά ΝΕΑ ΕΡΓΑ για το 2020 ανέρχονται ΜΟΛΙΣ στα 5.554.130,00€. 
Β. ΜΕΛΕΤΕΣ
i. Ψευδεπίγραφος ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΏΝ ΩΣ ΝΕΩΝ:
Οι περισσότερες Μελέτες εκ των οποίων και: 
a. Οι «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις άμεσης εφαρμογής, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΣΒΑΚ», με Π/Υ 40.000,00€
b. Η "Δημιουργία ποδηλατικού πάρκου (Bike park) στο Δήμο Παμβώτιδας και οριοθέτηση ποδηλατικών διαδρομών", με Π/Υ 15.000€ και 
c. Η "Ενεργειακή αναβάθμιση ΚΕΠΑΒΙ και μετατροπή του σε "ευφυές κτίριο" ως πυρήνα διοικητικής και λειτουργικής ενοποίησης δημοτικών υπηρεσιών", με Π/Υ 90.000€, 
ήταν καταχωρημένες, ως τίτλοι, και στο εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα 2019. Τώρα καταχωρούνται ξανά ως ΝΕΑ ΕΡΓΑ. 
Αφού οι εκλογές, κατά δήλωση της Δημοτικής αρχής, τελείωσαν. 
Ποια ανάγκη εξυπηρετεί ο ψευδεπίγραφος τους χαρακτηρισμός ως ΝΕΑ ΕΡΓΑ; 
Τους συνδημότες μας, δεν τους ενδιαφέρει, από ποια χρηματοδοτική πηγή θα αντληθούν πόροι ή εάν έχουν λάβει τον κωδικό ενάριθμο τα έργα. 
Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να προωθηθεί η υλοποίηση των έργων. 
ii. Σχετικά με τις ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ:
Το πλήθος των μελετών και των υπηρεσιών συμβούλων υποστήριξης (δηλ. όχι τα έργα) είναι ΜΟΝΟ 27, έναντι των 102 έργων. 
Ο Προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 1.097.290,83€, ενώ ο Προϋπολογισμός του Τεχνικού Προγράμματος 2020 είναι 63.301.451,27€. 
Δηλαδή, οι μελέτες αντιστοιχούν στο 1,73% του Τεχνικού Προγράμματος 2020!
Από αυτές τις μελέτες ΜΟΝΟ οι 5 είναι πρωτοεμφανιζόμενες και ΝΕΕΣ! 
Οι υπόλοιπες ήταν ΟΛΕΣ καταχωρημένες στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2019! 
Ο δε προϋπολογισμός τους ανέρχεται ΜΟΛΙΣ στις 244.800,00€!
Γεωτεχνική μελέτη για το έργο: "Κατασκευή αθλητικού κέντρου Καρδαμιτσίων" (Α΄ΦΑΣΗ) 5.000,00
Αρχιτεκτονική, στατική και Η/Μ μελέτη Οθωμανικής Βιβλιοθήκης. 37.200,00
Αρχιτεκτονική, στατική και Η/Μ μελέτη Τεμένους Ασλάν Πασά 74.400,00
Σύμβουλος υποστήριξης της ωρίμανσης και υλοποίησης των έργων στη ΒΑ ακρόπολη του Κάστρου Ιωαννίνων που συμπεριλαμβάνονται στην Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ Δήμου Ιωαννιτών και ΥΠΠΟΑ (CPV: 72224000) 68.200,00
Σύμβουλος υποστήριξης της ωρίμανσης και υλοποίησης των έργων διαμόρφωσης κόμβων Δήμου Ιωαννιτών 60.000,00
 
Π/Υ ΝΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 244.800,00
 
iii. ΑΝΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ:
Παρατηρούμε ότι υπάρχει εγγραφή πίστωσης για την «Αρχιτεκτονική, στατική και Η/Μ μελέτη» 
της Οθωμανικής Βιβλιοθήκης και 
του τεμένους Ασλάν Πασά. 
Μελέτες και έργα για τα οποία δεν έχει γίνει καμία σχετική συζήτηση σε αρμόδιο όργανο. 
Ενώ, για το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση του οδικού και αστικού φωτισμού Δ. Ιωαννιτών (LED)», για το οποίο τόσος θόρυβος έγινε δεν υπάρχει καμμία εγγραφή που αφορά τη μελέτη του. 
Τι συμβαίνει; 
Υπάρχουν άλλες εξελίξεις για τις οποίες δεν πρέπει να είμαστε ενήμεροι;
 
Αυτά, όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ισχύουν μέχρι ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΩΡΑ που μιλάω και ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ μετά από μία ώρα, όταν εκόντες άκοντες θα «συρθούμε» να υπερψηφίσουμε το 2ο θέμα της σημερινής ημερήσιας διάταξης, αφού η Δημοτική Αρχή -είτε από προφανή ερασιτεχνισμό είτε επειδή επιλέγει να μας εμπαίζει- μας καλεί να ψηφίσουμε το Τεχνικό Πρόγραμμα τώρα κατά σχήμα πρωθύστερο και στη συνέχεια να ψηφίσουμε την ένταξη των μελετών για την Οθωμανική Βιβλιοθήκη και το τέμενος Ασλάν Πασά.
 
Με βάση τα προαναφερόμενα για τις μελέτες, προκύπτουν αβίαστα κρίσιμα ερωτήματα:
Χωρίς μελέτες πώς θα εκτελέσετε έργα; 
Ποιος ήταν, τελικά, ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός σας, στον οποίο αναφερόσασταν στην καταιγιστική επικοινωνιακή σας προεκλογική καμπάνια;
Υπάρχει ένα στοιχειώδες όραμα σε έναν τουλάχιστο τομέα;
Υπάρχει ένας προσανατολισμός;
 
Δυστυχώς για τον τόπο, αμφιβάλλω.
 
Γ. ΕΡΓΑ
i. Σχετικά με το έργο: «Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και δημιουργία υποδομών για την μεταστέγαση της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών». 
Το έργο ήταν εγγεγραμμένο στο εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα 2019 -και ως ΚΑΠ επενδύσεων- με 650.000€. 
Προστέθηκαν και άλλες 307.600€, από τα κονδύλια που προοριζόταν για τις 4 αναθέσεις αποκομιδής απορριμμάτων σε εργολάβο και για την ανάθεση για την πλύση των απορριμματοφόρων. 
Έτσι, ο Προϋπολογισμός ανήλθε στις 957.600,00€, τον οποίο και έχετε εγγράψει στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2020. 
Ως Πίστωση, όμως, για το 2020 βάζετε 1.106.536,23€! Τι συμβαίνει; 
Πώς είναι δυνατόν η πίστωση για το 2020 να είναι μεγαλύτερη από τον Π/Υ ενός έργου; 
Οι δε αναθέσεις για τις μελέτες του, εν λόγω, έργου (αρχιτεκτονική, στατική και ηλεκτρομηχανολογική) έχουν συμβασιοποιηθεί –κάποιες και από το 2017- και δεν έχουν παραληφθεί ακόμη. 
Επιπροσθέτως, σε προηγούμενη συνεδρίαση, μας ενημερώσατε ότι ΔΕΝ έχει οριστικοποιηθεί ακόμη η χωροθέτηση του εργοταξίου.
Γεννάται το ερώτημα: 
Έχετε αντιληφθεί την κρισιμότητα του έργου αυτού, αφού συνδέεται άμεσα με την απομάκρυνσή του από την υφιστάμενη θέση προκειμένου:
να προχωρήσει το έργο της ανάπλασης της περιοχής προς το Πέραμα και
να ανακουφιστεί η Λίμνη από το ρυπαντικό φορτίο του εργοταξίου;
 
Πηγή Χρηματοδότησης: ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Π/Υ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Αρχική Σύμβαση) ΠΙΣΤΩΣΗ 2020 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Στατική Μελέτη του έργου:  "Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και δημιουργία υποδομών για την μεταστέγαση της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών" 16.000,00 11.200,00 11.200,00 Δημ/ση 9-1-18
Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη του έργου: "Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και δημιουργία υποδομών για την μεταστέγαση της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών" 13.000,00 9.839,40 9.839,40 Υπογρ. Σύμβ. 
20-2-18
Αρχιτεκτονική Μελέτη του έργου: "Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και δημιουργία υποδομών για την μεταστέγαση της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών" 24.000,00 8.400,00 8.400,00 Δημ/ση  19-1-17  Έκπ. ... % Υπογρ. Σύμβ. 20/10/17
Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και δημιουργία υποδομών για την μεταστέγαση της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών (ήταν 650.000€ στο εγκεκριμένο Τεχν. Προγρ. 2019 -και ως ΚΑΠ επενδύσεων- και πρόσθεσαν άλλες 307.600€, τα οποία βρήκαν από την αναμόρφωση που ψηφίσαμε εμείς στην οποία καταργήσαμε τους 5 κωδικούς για ανάθεση αποκομιδής σε ιδιώτη και πλύση απορριμματοφόρων)  957.600,00 1.106.536,23  
 
ii. Σχετικά με τα έργα του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), γνωρίζουμε ότι τα μόνα έργα που έχουν ενταχθεί είναι:
a. Η «Ανάπλαση ιστορικής περιοχής Σιαράβα»
b. Η «Πλατφόρμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και
c. Ο «Οδικός άξονας Βογιάννου – Πανηπειρωτικό»
Τα υπόλοιπα έργα και δράσεις:
του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, 
του Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας και 
του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 
για πότε τα προγραμματίζετε;
Δ. Κατανομή Π/Υ έργων μεταξύ Δημοτικών Ενοτήτων
i. Για την υλοποίηση των έργων ιδίου φυσικού αντικειμένου στο σύνολο της εδαφικής ενότητας του Δήμου μας, η παράταξή μας έχει διαφορετική προσέγγιση. 
Ο Δήμος μας έχει τέτοια χαρακτηριστικά που θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται για έργα όπως παρεμβάσεις οδοποιίας, πεζοδρομίων, αναπλάσεων, κλπ ενιαία και ομοιόμορφα. 
Ο κατακερματισμός των δράσεων για αυτά τα έργα  ευνοεί καθυστερήσεις στις συμβασιοποιήσεις, διαφορετικές προσεγγίσεις στην τεχνοτροπία κατασκευής, πολυδιάσπαση του στελεχιακού δυναμικού του Δήμου που αναλαμβάνει τις επιβλέψεις των έργων κτλ. 
Οι δράσεις αυτές, κατά τη δική μας άποψη, αφού θα καταγραφόταν αξιόπιστα και με βάση τις πραγματικές ανάγκες, θα ταξινομούνταν και θα προϋπολογιζόταν με ακρίβεια, ήταν σκόπιμο να δημοπρατούνταν σε μία εργολαβία ώστε, κατ΄ ελάχιστον, να επιτυγχάναμε και οικονομία κλίμακας και ομοιομορφία στο κατασκευαστικό αποτέλεσμα και εύρυθμη υλοποίηση και παράδοση των έργων.
ii. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ της ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ανά ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Είναι ασαφές και δυσδιάκριτο αν υφίσταται ένα μέτρο της κατανομής των κονδυλίων ανά Δημοτική Ενότητα. 
Η ανισότητα είναι προφανής και  αποτυπώνεται ευκρινώς και διαγραμματικά.
Το 85,60% αφορά τη Δ.Ε. Ιωαννίνων, το 3,81% τη Δ.Ε. Παμβώτιδας, το 2,86% τη Δ.Ε. Ανατολής, το 1,98% τη Δ.Ε. Περάματος, το 2,5% τη Δ.Ε. Μπιζανίου και το 0,16% τη Δ.Ε. Νήσου.
 
Στην περίπτωση που υιοθετούταν ως πολιτική προτεραιότητα η ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ των Δ.Ε., θα έπρεπε να επιλεχθεί ως κριτήριο – μέτρο της κατανομής του Π/Υ έργων & μελετών, η πληθυσμιακή σύσταση του Δήμου, με βραχυπρόθεσμη στόχευση την ανάκαμψή τους και την εξάλειψη των υστερήσεων σε υποδομές. 
Με εφαρμογή ενός τέτοιου κριτηρίου τα ποσοστά κατανομής Π/Υ έργων ανά Δ.Ε. θα διαμορφωνόταν ως ακολούθως:
ΚΑΤΑΝΟΜΗ Π/Υ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ Δ.Ε. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΣΕΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 54.184.979,70 85,60% 80.371 71,45%
Δ.Ε. ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ 2.410.970,00 3,81% 10.468 9,31%
Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΗΣ 1.810.000,00 2,86% 11.555 10,27%
Δ.Ε. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 1.255.401,57 1,98% 4.749 4,22%
Δ.Ε. ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 1.582.500,00 2,50% 5.124 4,56%
Δ.Ε. ΝΗΣΟΥ 100.000,00 0,16% 219 0,19%
  61.343.851,27 96,91% 112.486 100,00%
 
Βραχυπρόθεσμα, βέβαια, για την ταχύτερη εξάλειψη των συσσωρευμένων υστερήσεων, οι ποσοστώσεις θα ήταν αναγκαίο να οριστούν περισσότερο επαυξημένες για τις Δ.Ε.  
Μεσομακροπρόθεσμα, το κριτήριο θα μπορούσε να εμπλουτιστεί λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις οικονομικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε κάθε Δ.Ε.
 
E. Ταξινόμηση Π/Υ έργων με βάση τις χρηματοδοτικές πηγές.
Εν προκειμένου, η ποσόστωση εισροών από τις χρηματοδοτικές πηγές, με τον συνυπολογισμό και του έργου Βογιάννου – Πανηπειρωτικό, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, διαμορφώνεται ως ακολούθως:
Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ: 42,54%
Χρηματοδότηση από ΚΑΠ: 29,40%
Χρηματοδότηση από ΣΑΕ - ΣΑΕΠ:   7,76%
Χρηματοδότηση από Εισφορές: 7,68%.
 
 
Εάν εξαιρέσουμε, όμως, το έργο «Βογιάννου – Γεννηματά», γιατί είναι το μοναδικό έργο μεγάλου Π/Υ και αλλοιώνει τους δείκτες (καθώς ο Π/Υ ανέρχεται στα 25 εκατ. περίπου), η πραγματικότητα είναι ότι η χρηματοδότηση προέρχεται:
κατά κύριο λόγο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) του Δήμου (περίπου το 50%). 
η δεύτερη χρηματοδοτική πηγή είναι η Συλλογική Απόφαση Έργων ΣΑΕ και κυρίως η ΣΑΕΠ 030, της οποίας ο εντολέας είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, με 12,75%,
Η τρίτη πηγή είναι οι εισφορές, με 12,62% και
Αμέσως μετά το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, με 12,11%. (για το οποίο ΔΕΝ γνωρίζουμε και πώς θα εξελιχθεί!)
 
Οι παραπάνω καταγραφές καταδεικνύουν χωρίς αμφιβολία τα ακόλουθα:
Επιλέγετε ως προτεραιότητα να αντλούνται κονδύλια με ευκολία και χωρίς βάσανο και
Αποφεύγετε την άντληση κονδυλίων από χρηματοδοτικές πηγές που  απαιτούν κόπο και εντατική και υπεύθυνη εργασία προετοιμασίας των φακέλων έργων υποψήφιων για χρηματοδότηση.
Ένας σύγχρονος και εύρυθμα διοικούμενος Δήμος, του μεγέθους των Ιωαννίνων, όφειλε:
να είναι ανταγωνιστικός σε όλα τα επίπεδα και 
να διεκδικεί με επιτυχία κονδύλια από τα Διαρθρωτικά Ταμεία. 
 
Κυρίες και Κύριοι, μετά τα προαναφερόμενα επισημαίνω τα παρακάτω.
 
Ο δείκτης της δικής σας απόδοσης θα λάβει θετικό πρόσημο εάν:
i. Αυξηθεί ο προϋπολογισμός των συμβασιοποιημένων έργων & μελετών, (δηλαδή τα έργα που εγγράφονται εδώ και χρόνια και σέρνονται και τα οποία εσείς χαρακτηρίζεται ως «ΝΕΑ ΕΡΓΑ» να μεταπέσουν, επιτέλους, στη διαδικασία της δημοπράτησης και να συμβασιοποιηθούν) και
ii. Αυξηθεί ο προϋπολογισμός των πραγματικών νέων έργων και μελετών.
Αυτό για να συμβεί πρέπει να καταγράψετε, να ταξινομήσετε, να κωδικοποιήσετε και, εν τέλει, να προτεραιοποιήσετε τις ανάγκες. 
 
Ένα Τεχνικό Πρόγραμμα περιέχει συγκεκριμένα έργα και ιεραρχημένα, αναλόγως, με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό. Μόνο στην περίπτωση των «Έκτακτων Αναγκών» δεν προσδιορίζονται με σαφήνεια τα έργα. Το να αποτυπώνετε έργα, με τίτλους «γενικούς και αόριστους» εξυπηρετεί μόνον  «πελατειακές σχέσεις».
 
Κλείνοντας, η παράταξή μας θα υπερψηφίσει το Τεχνικό Πρόγραμμα 2020, όπως το προτείνετε, χορηγώντας σας για μια ακόμη φορά πίστωση χρόνου. Τέτοια εποχή του χρόνου δεν θα έχετε την πολυτέλεια να προσκομίζετε πρόχειρα αναδιαμορφωμένους -υφιστάμενους από προηγούμενους- σχεδιασμούς, αλλά θα βρεθείτε στη θέση του αποκλειστικά υπεύθυνου και μοναδικά κρινόμενου.
Τα τεχνικά έργα, κυρίες και κύριοι, αποτελούν τον καθρέφτη του πώς μία πολιτική διοίκηση αντιλαμβάνεται την αντιμετώπιση της καθημερινότητας του πολίτη.  
Και ούριος άνεμος υπάρχει μόνο για αυτούς που ξέρουν, και που θέλουν να οδεύσουν, και έχουν χαράξει αξιόπιστη πορεία. Αυτή πρέπει να αναζητήσετε.