Παπαδοπουλος Super Markets
Δήμος Ηγουμενίτσας: Συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 25 Νοέμβριος 2019 15:07
734419380.jpgΚαλείστε σε συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 3 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και διατύπωση γνώμης στα παρακάτω θέματα :
 
1ο ΘΕΜΑ : Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2020 Δήμου Ηγουμενίτσας.
 
2ο ΘΕΜΑ : Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020 Δήμου Ηγουμενίτσας.
 
Σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού είναι αναρτημένα , όπως έχουν συνταχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου , στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας: 
 
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.   (παρ. 1 του άρθρου 78 του Ν.4555/18.)