Παπαδοπουλος Super Markets
Ειδική συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 07 Νοέμβριος 2019 15:05
1943159830.jpgΤην Παρασκευή 15   Νοεμβρίου 2019  και ώρα 15.00 θα πραγματοποιηθεί ηΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 78 του Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και τις διατάξεις  των άρθρων 163, 176 και 268 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα), με  θέματα  Ημερήσιας Διάταξης:
 
1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας  Ηπείρου,  έτους 2020
   (εισήγηση: η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)
 
2.Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ- Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) της Περιφέρειας Ηπείρου, οικονομικού έτους 2020 .
   (εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)