Παπαδοπουλος Super Markets
Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 18 Ιούλιος 2019 13:26
2331595529.jpgΤην Παρασκευή 19-07-2019 και ώρα 9:30  συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:  
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 12-07-2019 συνεδρίασης.
1. Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β’ τρίμηνο έτους 2019 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-01-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση κόμβου Ασφάκας στο 16ο χλμ. της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 725.000,00 με ΦΠΑ.
3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 19-04-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού Ναζαίοι - Κρυονέρι προς γέφυρα Τζαρή», προϋπολογισμού 392.000,00 € με ΦΠΑ.
4. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-04-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας παράλληλου οδικού δικτύου (Μεγάλη Βρύση – Αγία Κυριακή) της Δ.Ε. Αθαμανίας της ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ.
5. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-04-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού από Πλακανίδια – Παλιουράκι και σύνδεσή της με επαρχιακή οδό», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
6. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 21-05-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς πτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή Νεοχωρακίου Πέτα Άρτας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
7. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 30-05-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων από Δρίσκο έως Δεμάτι», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
8. Έγκριση του από 12-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 12-07-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου τηςΠεριφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων στα Τ.Κ. Κάτω Αθαμανίου (διασταύρωση για Άγιο Χαράλαμπο) και Τ.Κ. Καψάλων», προϋπολογισμού 77.500,00 € με ΦΠΑ.
9. Έγκριση του από 15-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-07-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου τηςΠεριφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου από Κορύτιανη προς Σεμερίζα και σύνδεση με εθνική οδό Ηγουμενίτσας – Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
10. Έγκριση του από 11-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-07-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου τηςΠεριφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς μνημείο Ρουσέτη Σκαρλάτου στην περιοχή του Ελληνικού μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα», προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ.
11. Έγκριση του από 16-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 16-07-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου τηςΠεριφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες στην περιοχή Καρβουναρίου Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ.
12. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αντικατάστασης κατεστραμμένων ιστών οδοφωτισμού στο ΕΟΔ αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2019», προϋπολογισμού 64.176,82 € με Φ.Π.Α.
13. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Ματσούκι – Μπάρος – όρια νομού (κατασκευή συρματοκιβωτίων)», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
14. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού περιοχής Αμαράντου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 2.680.000,00€ με Φ.Π.Α.
15. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων από διακλάδωση προς Ανατολικό Ζαγόρι έως κόμβο Ζαγορίου – Εγνατίας Οδού», προϋπολογισμού 1.700.000,00 € με Φ.Π.Α.
16. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας από Πηγές έως όρια Ηπείρου», προϋπολογισμού 620.000,00€ με Φ.Π.Α.
17. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση εθνικού οδικού δικτύου από κόμβο Γέφυρας Καλογήρου προς Πρέβεζα», προϋπολογισμού 400.000,00 € με Φ.Π.Α.
18. Έγκριση χορήγησης 7ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμού Καμπής Δ.Ε. Ξηροβουνίου», αναδόχου εταιρείας «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 30-09-2019.
19. Έγκριση Γ’ Τροποποίησης της κατανομής πίστωσης για την επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, των έργων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2015ΕΠ53000000 και με Κ.Α. 2017ΕΠ53000001.
20. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση συμπλήρωση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Λογγάδων-Δροσοχωρίου-Κράψης-Γότιστα-Μπαλντούμα έτους 2019».
21. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή χόρτων και κλαδιών έξωθεν και περιμετρικά του αεροδρομίου Ιωαννίνων επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης και της περιφερειακής οδού Ιωαννίνων».
22. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κάτω Λάβδανη-Αγία Μαρίνα-Καστανή και από διασταύρωση Ε.Ο. Ιωαννίνων-Ηγ/τσα προς Δεσποτικό – Αετόπετρα – Λάβδανη – Στρατίνιστα έτους 2019».
23. Έγκριση του από 03-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-06-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. ΙωαννίνωνΒελτίωση - αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κοσμηρά- Ασβεστοχώρι - Κόντσικα», προϋπολογισμού 150.000,00€ με ΦΠΑ.
24. Έγκριση του IV/02-05-2019 Πρακτικού διαπίστωσης επάρκειας επανορθωτικών μέτρων της Επιτροπής Διαγωνισμού (αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 75656) για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση οδικού δικτύου Ζωτικού Μπεστιάς», προϋπολογισμού 3.500.000,00 € με ΦΠΑ, βάσει της σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής του άρθρου 73 παρ. 9 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147).
25. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση δημόσιου δασικού οδικού δικτύου των Δήμων Βορείων Τζουμέρκων, Δωδώνης &Ζαγορίου (1οΤμήμα)», προϋπολογισμού 64.176,82 € με Φ.Π.Α.
26. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδών λόγω καθιζήσεων και κατολισθήσεων από πλημμυρικά φαινόμενα στην ΤΚ Πλατανούσας- όρια Δαφνωτής της ΠΕ Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 65.000,00 € με Φ.Π.Α.
27. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την καταβολή υπερωριών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Ηπείρου για το β΄ εξάμηνο του έτους 2019.
28. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού Περιφέρειας Ηπείρου και τον άρτιο σχεδιασμό των Η/Μ εγκαταστάσεων στα Καβάσιλα και τον Αμάραντο.
29. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 107303/3315/12-7-2019 (ΑΔΑ68ΕΘ7Λ9-Β4Ψ)απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρουγια τη μετάθεση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προσφορών της υπ’ αριθμ. 95032/2967/25-06-2019 Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Post ALphabetical Interactive MuseumusingParticipatory, Space-Embedded, Story-Telling» και με Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 76347/2019.
30. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ηλεκτρονικών εξαρτημάτων για τις ανάγκες της Π.Ε. Ιωαννίνων.
31. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της ενδεκαήμερης κατασκήνωσης κοινοτικής ανάπτυξης του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού στους Μελισσουργούς Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Άρτας από 24/7- 4/8/2019.
32. Έγκριση δαπάνης για υπερωριακή εργασία, με αμοιβή, κατά τις απογευματινές, νυχτερινές ώρες καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2019.
33. Έγκριση του από 09-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-07-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προστασία της επαρχιακής οδού (18) στη θέση Βαθύκαμπος από πλημμυρικά φαινόμενα του ποταμού Αράχθου (κατασκευή σαρζανέτ)», προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α.
34. Έγκριση του από 11-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-07-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επένδυση τμήματος τάφρου Τ126, δρόμος Πασσά», προϋπολογισμού 35.000,00 € με Φ.Π.Α.
35. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση στραγγιστικών τάφρων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.
36. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση στραγγιστικών έργων ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α
37. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για καθαρισμό και εκβάθυνση λιμνοθάλασσας Λογαρού προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων».
38. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 12-02-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών επαρχιακής οδού Ελευθεροχωρίου - Σαλονίκης - Βερενίκης - Ελαταριάς», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ.
39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού 2019 της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το έργο «Διαγραμμίσεις – Αποκαταστάσεις στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 160.000,00 €.
40. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2019.
41. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας στις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις της Νέας Σελεύκειαςσε συνδιοργάνωση με τον ΠολιτιστικόΣύλλογο Νέας Σελεύκειας.
42. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας στην «Γιορτή Λαδιού Πέρδικας» σε συνδιοργάνωση με τον ΠολιτιστικόΣύλλογο Πέρδικας.
43. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή χόρτων και κλάδεμα δέντρων τα οποία εμποδίζουν την ορατότητα στην εθνική οδό Νεοχώρι-Παραμυθιά Γλυκή (παροχή υπηρεσιών)».
44. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων - Βουτσαράς - όρια νομού Θεσπρωτίας έτους 2019».
45. Έγκριση του από 11-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-07-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιών 3ης επαρχιακής οδού (τμήμα Ριζά-Χειμαδιό) (έργα Β΄ Φάσης)», προϋπολογισμού 20.000,00 € με Φ.Π.Α.
46. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 107680/4193/15.07.2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί απόσυρσης κατατεθείσας προσφοράς, στα πλαίσια του διενεργούμενου διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Πρέβεζας, για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 (έως 31-08-2021) με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης» (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 75476).
47. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
48. Απόφαση για την μή άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της υπ΄ αριθ. 12/2019 απόφασης Μικροδιαφοράς του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας.
49. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 30-05-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας από Ιωάννινα έως Γέφυρα Καλογήρου», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.