Παπαδοπουλος Super Markets
Eνημερωτική εκδήλωση με θέμα «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-Business) II» Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 16 Ιούλιος 2019 13:09
1126542390.jpgΤο Επιμελητήριο Άρτας, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών, που αναλαμβάνει για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των μελών του για τα νέα προγράμματα χρηματοδότησης, προσκαλεί όλες τις επιχειρήσεις – μέλη του στην ενημερωτική εκδήλωση με θέμα  «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-Business) II», που συνδιοργανώνει με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  και την Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου,την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 & ώρα 20:00,στο Συνεδριακό Κέντρου του Επιμελητηρίου Άρτας (Κ. Αιτωλού & Ν. Πριοβόλου – 2ος όροφος).
Στελέχη της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου και της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου θα παρουσιάσουν αναλυτικά το πρόγραμμα «Ηλεκτρονικό ΕπιχειρείνII», αλλά και όσα χρηματοδοτικά Προγράμματα παραμένουν ενεργά ή πρόκειται να προκηρυχθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, όπως η δράση «Ενίσχυση υφισταμένων ΜμΕ για ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών II».
Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης.
 
«Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-Business) II»
Το «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-Business) II» απευθύνεται σε υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που:
Δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν καθώς και θα πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου
Δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ που δεν αναφέρονται στο Παράρτημα XIV της παρούσας πρόσκλησης
Διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης κυμαίνεται από 5.000€ έως 15.000€, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να φθάσει το 80%.
Οι επιλέξιμες δαπάνες, αφορούν επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, οι οποίες πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης και αναλύονται σε 4 βασικές κατηγορίες με σχετικές υποκατηγορίες:
Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
Προβολή, προώθηση, δικτύωση
Δαπάνες προς τρίτους / τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων.
 
«Ενίσχυση υφισταμένων ΜμΕ για ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών II»
 
Η δράση συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 2.000.000€, αφορά την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε να υιοθετήσουν νέες ή ουσιωδώς βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και λειτουργίας, καθώς και να αναπτύξουν και εισάγουν στην αγορά νέα προϊόντα και υπηρεσίες στους τομείς: αγροδιατροφή, βιομηχανία της εμπειρίας, ΤΠΕ και υγεία /ευεξία.
Η δημόσια δαπάνη κάθε επενδυτικής πρότασης θα κυμαίνεται από 50.000€ έως 400.000€.
 
Επιλέξιμες δαπάνες είναι:
Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
Μηχανήματα και Λοιπός Εξοπλισμός
Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού
Προβολή – Προώθηση
Δαπάνες προς τρίτους / Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη επιχειρήσεων
Λειτουργικές Δαπάνες Επιχείρησης
 
Οι παραβρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να απευθύνουν ερωτήσεις  για όλα τα προγράμματα που θα παρουσιαστούν.