Παπαδοπουλος Super Markets
Bασικά σημεία του φακέλου προγραμματισμού του Υπουργείου Οικονομικών Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 10 Ιούλιος 2019 15:20
3655155371.jpgBασικά σημεία του φακέλου προγραμματισμού του Υπουργείου Οικονομικών. Τους φακέλους  μοίρασε ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Στόχοι
Διασφάλιση μακροοικονομικής σταθερότητας
Ελκυστικό φορολογικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις
Ταχύτερη υλοποίηση ιδιωτικοποιήσεων
Ενίσχυση ρευστότητας
Διευκολύνσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά
Ενίσχυση του περιβάλλοντος ψηφιακής τεχνολογίας για την αντιμετώπιση της παραοικονομίας
Καλύτερες υπηρεσίες με σεβασμό στα χρήματα του πολίτη
Μείωση της επιβάρυνσης από φόρους και εισφορές για μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες
Μείωση διοικητικών και φορολογικών βαρών στην ακίνητη περιουσία
 
Άμεσες Κυβερνητικές Προτεραιότητες
Μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 30% εντός 2ετίας
Έκπτωση φόρου ίση με το 40%-50% της δαπάνης για ενεργειακή, λειτουργική ή αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων
Αναστολή του φόρου επί του κέρδους στις αγοραπωλησίες ακινήτων (φόρος υπεραξίας), για τρία χρόνια και επανεξέτασή του από μηδενικής βάσης τον τέταρτο χρόνο.
Αναστολή του ΦΠΑ στην οικοδομική δραστηριότητα για τρία χρόνια.
Μελέτη μετεγκατάστασης και αξιοποίηση κτιριακών υποδομών σύμφωνα με τη νέα δομή της κυβέρνησης.
Καθιέρωση εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή στα φυσικά πρόσωπα από 22% στο 9% για εισοδήματα μέχρι € 10.000 χωρίς μείωση του αφορολόγητου και δημιουργία νέας προοδευτικής φορολογικής κλίμακας με χαμηλότερο ανώτατο φορολογικό συντελεστή. Σταδιακή κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
Σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.
Βελτίωση της ειδικής ρύθμισης των 120 δόσεων για όσους χρωστούν μέχρι € 3.000 στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία και εισαγωγή πλαισίου για ευνοϊκή μεταχείριση των συνεπών φορολογούμενων και δανειοληπτών.
Μείωση των συντελεστών ΦΠΑ από 13% σε 11% και από 24% σε 22% εντός της 4ετίας.
Σταδιακή καθιέρωση υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης μεταξύ των επιχειρήσεων (B2B).
Υιοθέτηση συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης των διακινούμενων φορτίων.
Υποχρεωτική καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τους προμηθευτές του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (B2G).
 
Ενδεικτικά συμπεφωνημένα μέτρα της προηγούμενης κυβέρνησης στο πλαίσιο της Ενισχυμένης Εποπτείας από τους Θεσμούς
! Αξιολόγηση των σχεδίων δράσης της ΑΑΔΕ και του ΓΛΚ  από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
! Πρόοδος στην στελέχωση της ΑΑΔΕ με στόχο 12500 υπαλλήλους
! Σχέδιο 2019-2022 παρακολούθησης διαφόρων έργων συμπεριλαμβανομένου του ορισμού εκτελεστικού συμβουλίου.
! ΠλήρηςηλεκτρονικοποίησητωνδιαδικασιώντηςΑΑΔΕ
! Βελτίωση των δυνατοτήτων του ΓΛΚ (προσωπικό, εκπαίδευση, πόροι) για να μπορεί να ελέγχει τις προτάσεις χρηματοδότησης.
! Κατηγοριοποίηση κατά ταμείο και κατά δραστηριότητα για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2021 
! Περαιτέρω βελτίωση της διαδικασίας κατάρτισης του προϋπολογισμού.
! Υιοθέτηση ενοποιημένης προσέγγισης για την κατάρτιση των π/υ μέσω της μεταφοράς της ευθύνης για τον ορισμό ανωτάτων ορίων δαπανών στο ΓΛΚ.
! Εφαρμογή χρονοδιαγράμματος εξόφλησης, με στόχο 0,5 δισ. ανεξόφλητα.
! Λήψη απόφασης περί της διαλύσεως ή επεκτάσεως της εντολής του ΤΧΣ (στα μέσα του 2022)
! Περαιτέρω χαλάρωση των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, σύμφωνα με το δημοσιευμένο χρονοδιάγραμμα
! Εφαρμογή επιχειρησιακού προγράμματος αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ