Παπαδοπουλος Super Markets
Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 13 Ιούνιος 2019 14:30
2331595529.jpgΤην Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:30 π.μ. συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου μεθέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
 
Επικύρωση αποφάσεων 3ου/2019 Πρακτικού της συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.
 
1. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε  εκθέσεις κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019.
2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και  της Ιεράς Μητρόπολης Παραμυθιάς – Γηρομερίου, Φιλιατών & Πάργαςγια την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση- αποκατάσταση Ι.Ν Αγίας Κυριακής Αυλότοπου», προϋπολογισμού 170.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ)  και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου
3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και  της Ιεράς Μητρόπολης Παραμυθιάς – Γηρομερίου, Φιλιατών & Πάργας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ερειπωμένης πτέρυγας της Ι.Μ Παναγίας Ραιδιώτισσας», προϋπολογισμού 170.000,00 ευρώ  (με ΦΠΑ)  και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου
4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και  της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνωνγια την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Μ. Γενεσίου της Θεοτόκου Σιστρουνίου», προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ)  και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
5. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και  της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων  για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:«Αποκατάσταση Ι.Ν Γενεσίου Θεοτόκου Ρωμανού » προϋπολογισμού 130.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
6. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και  της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων  για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:« Συντήρηση- Αποκατάσταση Ι.Ν Αγίου Νικολάου Δραγοψάς», προϋπολογισμού 125.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και  της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων  για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:«Συντήρηση- αποκατάσταση  Ι.Ν Αγίου Γεωργίου Βάρδας  », προϋπολογισμού 29.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) και ορισμό και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
8. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΓΟΕΒ Λεκάνης Ιωαννίνωνγια την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια υλικών Μ.Τ 24K.V ( πεδίων) αρδευτικού αντλιοστασίου Νεοχωρίου ( ΓΟΕΒ Λεκάνης Ιωαννίνων)» προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ (με ΦΠΑ)   και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
9. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΓΟΕΒ Λεκάνης Ιωαννίνωνγια την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια υλικών Μ.Τ 24K.V ( πεδίων) αρδευτικού αντλιοστασίου Πόρου ( ΓΟΕΒ Λεκάνης Ιωαννίνων)», προϋπολογισμού 22.320,00ευρώ  (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
10. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Αχέροντα για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια πίνακα  μέσης τάσης 24Κ.V αντλιοστασίου άρδευσης ( Κυψέλης ) του ΤΟΕΒ Αχέροντα», προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου
11. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πωγωνίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια δύο δεξαμενών ύδρευσης 25m3  και υδραυλικών εξαρτημάτων για την ύδρευση της Τ.Κ Λάβδανης του Δήμου Πωγωνίου»προϋπολογισμού 21.700,00 € (με ΦΠΑ), και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
12. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ν.Σκουφά για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια αντλητικών και ηλεκτρικού πίνακα για την αποστράγγιση περιοχής Συκιών δήμου Νικολάου Σκουφά  » προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ), και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 
13. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Άρτας και του ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρταςγια την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση στραγγιστικών τάφρων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ, και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου/ Π.Ε. Άρτας, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
14. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρταςγια την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση Πίνακα Μ.Τ – καλωδιώσεων- συντήρηση Μ/Σ αρδευτικού αντλιοστασίου  «Σκάλα» Τ.Κ Στεφάνης ( ΓΟΕΒ πεδιάδας Άρτας)», προϋπολογισμού 39.500,00 ευρώ, και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
15. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας και τoυ Δήμου Πάργαςγια την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος στο Δ.Δ   Χόχλας   του δήμου  Πάργας», προϋπολογισμού 120.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) , και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
16. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας και τoυ Δήμου Πρέβεζας  για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επέκταση ηλεκτροφωτισμού  στη περιοχή του 5ου Παιδικού Σταθμού   Πρέβεζας και ασφαλτοστρώσεις – τεχνικά στους οικισμούς Παντοκράτορα, Δροσιά και Ανάληψη Πρέβεζας», προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) ,και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
17. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε.,  του έργου (υποκατηγορίας Α2,ομάδα 7η,α/α 6): «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 12.500 ινδιάνων, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Πασιώτικα», Τ.Κ. Ψαθοτοπίου, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Κωνσταντίνος Δημητρίου του Μιλτιάδη.(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
18. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε.,  του έργου (υποκατηγορίας Α2,ομάδα 4η,α/α 11- ομάδα 10η, α/α 6α, 6β, 12α): «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για σταθμό ΣΗΘ, με καύση βιοαερίου, ισχύος 0,99 MW, η οποία θα εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο στη θέση «Ποταμιά», της Τ.Κ. Ράχης, της Δ.Ε. Αμβρακικού, του Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου».. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναιη εταιρεία: «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΡΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
19. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου  Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η ) : « Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από 30.000 σε 51.000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Καπνοτόπια», της Τ.Κ. Αμπελιάς, Δ.Ε. Μπιζανίου, Δ. Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Χριστόδουλος Μπαλτογιάννης. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
20. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου  Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η ) : « Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από 30.000 σε 52.000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Ψήλωμα», της Τ.Κ. Αμπελιάς, Δ.Ε. Μπιζανίου, Δ. Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η Αντιγόνη Μπαλτογιάννη.(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).