Απεργία ανακοίνωσε ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο και στα ΚΥ Άρτας Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 15 Μάιος 2019 07:19
555669704.jpg"Μπροστά στην υποβάθμιση και στην συνεχή εντατικοποίηση που βιώνουμε καθημερινά στους χώρους δουλειάς στα Νοσοκομεία και στα ΚΥ. 
Μπροστά στην συνεχιζόμενη μείωση των δαπανών και της χρηματοδότησης των δημόσιων Νοσοκομείων και των δομών της Πρωτοβάθμιας Υγείας.
Μπροστά στην προσπάθεια των κυβερνήσεων, νέων και παλιών, για την δημιουργία εργαζομένων πολλών και διαφορετικών ταχυτήτων με ελαστικές σχέσεις εργασίας και «αξιολόγηση».
Μπροστά στον σχεδιασμό που περιλαμβάνει κουτσούρεμα και κόψιμο του ανθυγιεινού επιδόματος.
Μπροστά στην πολιτική απόφαση για ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών του δημοσίου συστήματος υγείας και εμπορευματοποίηση του δημόσιου αγαθού της υγείας.
Μπροστά στην «επέλαση» του νεοφιλελευθερισμού και των πολιτικών του που και αυτή η κυβέρνηση υλοποιεί με ζέση.
Ο Σύλλογος Εργαζομένων στο Νοσοκομείο και στα ΚΥ Άρτας, καλεί τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους να συμμετέχουν δυναμικά στην 24ωρη Πανυγειονομική Απεργία που κήρυξε η ΠΟΕΔΗΝ για την ΠΕΜΠΤΗ 16 Μάη 2019.
Απαιτούμε και θα αγωνιστούμε για:
Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού – Κάλυψη όλων των αναγκών σε ιατρικό προσωπικό των Νοσοκομείων και των ΚΥ με μόνιμους ειδικευμένους γιατρούς – μετατροπή όλων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου των επικουρικών - συμβασιούχων κι εργολαβικών συναδέλφων σε αορίστου χρόνου με πλήρη δικαιώματα
Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας - Ανάκτηση όλων των απωλειών της μνημονιακής περιόδου - Επαναφορά 13ου - 14ου μισθού – Βασικός Μισθός στα 751€ - αυξήσεις στις συντάξεις, κοινωνική ασφάλιση και κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων.
Επέκταση του ανθυγιεινού επιδόματος. Ένταξη στα ΒΑΕ όλων όσων εργάζονται σε αντίστοιχες συνθήκες. Λήψη αναγκαίων μέτρων για προστασία υγείας και ασφάλειας - Πρόσληψη μόνιμων Γιατρών Εργασίας - Τεχνικών Ασφαλείας.
Αύξηση των δαπανών για την υγεία - Πλήρη, επαρκή χρηματοδότηση των δημόσιων νοσοκομείων και των δημόσιων δομών υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό – Καμιά ιδιωτικοποίηση και συγχώνευση υπηρεσιών των νοσοκομείων."
 
Άρτα, 14 Μάη 2019
Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο και στα ΚΥ Άρτας
 

Πληροφορίες Προφίλ

Application afterLoad: 0.006 seconds, 0.53 MB
Application afterInitialise: 0.242 seconds, 4.55 MB
Application afterRoute: 0.321 seconds, 5.28 MB
Application afterDispatch: 4.748 seconds, 10.08 MB
Application afterRender: 4.871 seconds, 10.65 MB

Χρήση Μνήμης

11258792

15 εντολές καταγράφηκαν

 1. SELECT *
    FROM ctl_session
    WHERE session_id = 's2ei6d3nptkfettujso84hfdm1'
 2. DELETE
    FROM ctl_session
    WHERE ( TIME < '1558963523' )
 3. SELECT *
    FROM ctl_session
    WHERE session_id = 's2ei6d3nptkfettujso84hfdm1'
 4. INSERT INTO `ctl_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 's2ei6d3nptkfettujso84hfdm1','1558964723','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM ctl_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM ctl_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM ctl_menu AS m
    LEFT JOIN ctl_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM ctl_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 66)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT *
    FROM ctl_jcomments_settings
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM ctl_content AS a
    LEFT JOIN ctl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN ctl_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN ctl_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN ctl_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 33884
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-27 13:45:24' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-27 13:45:24' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE ctl_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='33884'
 12. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM ctl_content AS a
    LEFT JOIN ctl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 19
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2019-05-27 13:45:24' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2019-05-27 13:45:24' )
    ORDER BY a.ordering
 13. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM ctl_modules AS m
    LEFT JOIN ctl_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 66 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 14. SELECT m.*, SUM(CASE WHEN p.published=1 THEN 1 ELSE 0 END) AS cnt

    FROM ctl_menu AS m

    LEFT JOIN ctl_menu AS p
    ON p.parent = m.id

    WHERE m.menutype='mainmenu'
    AND m.published='1'
    AND m.access <= 0

    GROUP BY m.id
    ORDER BY m.parent, m.ordering
 15. SELECT m.*
    FROM ctl_menu AS m

    WHERE menutype='mainmenu'
    AND m.published='1'

0 παρωχημένες εντολές καταγράφηκαν

  Φορτώθηκαν τα Αρχεία Γλώσσας

  Αμετάφραστα Διαγνωστικά Αλφαριθμητικά

  Κανένα

  Αμετάφραστα Αλφαριθμητικά Σχεδίασης

  Κανένα