Παπαδοπουλος Super Markets
Ενημέρωση Συλλόγου Εργαζομένων του Π.Γ.Ν.Ι. για το πρόβλημα με τους εργαζόμενους του προγράμματος Ο.Α.Ε.Δ. 55-67 ετών Εκτύπωση E-mail
Υγεία
Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2019 10:09

190463035.jpgΚατόπιν προκήρυξης προγράμματος του ΟΑΕΔ αναφορικά με την επιχορήγηση επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο αφορούσε την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ατόμων ηλικίας 55 έως 67 ετών και δυνάμει του ΦΕΚ Β΄ 2307/2017 προσεληφθήκαν και τοποθετηθήκαν σε διάφορες θέσεις, διοικητικές και μη, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.
Σκοπός του ανωτέρω προγράμματος ήταν η δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης , για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών, προκειμένου οι μακροχρόνια άνεργοι αυτής της ηλικίας να κατορθώσουν να απασχοληθούν με απώτερο στόχο την συμπλήρωση των απαιτούμενων προς συνταξιοδότηση τους ενσήμων.
Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΦΕΚ Β΄ 2307/2017 η διάρκεια της επιχορήγησης για την πρόσληψη των μακροχρόνια ανέργων, ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) μήνες.
Ενώ λοιπόν τοποθετηθήκαν από τον ΟΑΕΔ σε θέσεις του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και εκτελέσαν την εργασία τους, καλύπτοντας πάγιες ανάγκες και ελλείψεις του υπαλληλικού δυναμικού προσωπικού του Νοσοκομείου, όλως αιφνιδίως ενημερωθήκαν ότι εξαιτίας λάθους, ήδη γνωστό στους ιθύνοντες του Ο.Α.Ε.Δ , από τον Νοέμβριο του έτους 2018, δεν θα έπρεπε εξ αρχής να είχαν τοποθετηθεί σε θέσεις του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατόν να δοθεί παράταση δώδεκα επιπλέον μηνών στις συμβάσεις τους.
Βάσει του Φ.Ε.Κ Β΄2307/2017 με το οποίο οι ίδιοι προσληφθήκαν, δεν θα έπρεπε να είχαν τοποθετηθεί ως εργαζόμενοι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, είτε σε οποιοδήποτε άλλο νοσοκομείο της Χώρας, γεγονός το οποίο αγνοούσαν και ως είναι λογικό δεν μπορούσαν να γνωρίζουν. Άλλωστε, αν ήταν ενήμεροι, δεν θα είχαν λάβει μέρος στο εν λόγω πρόγραμμα και δεν έχαναν την ευκαιρία και τη δυνατότητα να ενταχθούν τυχόν σε κάποιο άλλο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ 55-67, των οποίων οι συμβάσεις θα είχαν ανανεωθεί.
Δεδομένου ότι άπαντες οι προσληφθέντες είναι άνω των 55 ετών και οι περισσότεροι από αυτούς πλησιάζουν τη συνταξιοδότηση, εξαιτίας του ήδη γνωστού σε εσάς σφάλματος , έχουν βρεθεί εκτεθειμένοι σε αυτή την ηλικία και αντιμέτωποι με την ανεργία, καθόσον χάνονται τα μόρια της μακροχρόνιας ανεργίας, είναι αδύνατον να ενταχθούν σε κάποιο άλλο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ, τα οποία έχουν παραταθεί κατά ένα έτος ή ακόμα και στις προκηρύξεις που εκκρεμούν για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού. Επιπλέον, εξαιτίας της αδυναμίας ανανέωσης των συμβάσεων τους, χάνουν και την τελευταία τους ευκαιρία λόγω και του ορίου ηλικίας, να συμπληρώσουν τα απαραίτητα ένσημα για συνταξιοδότηση.
Θα ήταν ένα βαρύτατο πλήγμα για αυτούς και τις οικογένειές τους να καταστούν και πάλι σε καθεστώς ανεργίας, με μηδαμινές έως ανύπαρκτες ευκαιρίες εύρεσης εργασίας με σκοπό την συμπλήρωση των ενσήμων τους για τη συνταξιοδότησή τους, με αποτέλεσμα να υποστούν τεράστια οικονομική ζημία σε περίπτωση που δεν δοθεί παράταση στις συμβάσεις τους και μάλιστα, χωρίς δική τους υπαιτιότητα.
Καθιστώντας τα ανωτέρω σαφή, σας ζητούμε να υπάρξει ρύθμιση του θέματος που έχει ανακύψει εξαιτίας δικής σας αποκλειστικά υπαιτιότητας και παράλληλα, αιτούμαστε την ένταξη τους σε αλλότριο πρόγραμμα, με σκοπό να συνεχίσουν να παρέχουν την εργασία τους, ανανεώνοντας τις συμβάσεις τους, προκειμένου να κατορθώσουν να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα ένσημα για τη συνταξιοδότησή τους.
Εν προκειμένω, αιτούμαστε την άμεση αποκατάσταση του ζητήματος και την εύρεση μίας πρόσφορης λύσης, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη σας την ηλικία τους, τη μακροχρόνια ανεργία τους, την αδυναμία ευρέσεως εργασίας και το τεράστιο πλήγμα των συμφερόντων τους, δεδομένου ότι υφίστανται τεράστια ζημία από την τυχόν παύση της εργασίας τους και μη ανανέωσης των συμβάσεων τους, η οποία μάλιστα θα επέλθει χωρίς καμία δική τους ευθύνη, αφού ουδέποτε γνώριζαν ότι δεν μπορούσαν να ενταχθούν σε θέσεις του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.