Παπαδοπουλος Super Markets
Σύμφωνη γνώμη Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας για νηπιαγωγείο στα ‘Παλαιά Στρατιωτικά Αρτοποιεία’ Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 11 Φεβρουάριος 2019 14:24

3958291957.jpgΤη σύμφωνη γνώμη της για την έγκριση του σχεδίου σύμβασης της πράξης «Ανέγερση Νηπιαγωγείου στη θέση ‘Παλαιά Στρατιωτικά Αρτοποιεία’» διατυπώνει σε σχετικό έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 874.909 ευρώ και φορέας υλοποίησης  είναι ο Δήμος Ιωαννιτών.