Παπαδοπουλος Super Markets
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 08 Οκτώβριος 2018 09:27

3899061759.jpgΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στις 10-10-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ», με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΑΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

1. Κληροδοτήματα του Δήμου - Διαχείριση αυτών.

2. Αγαθοεργά καταστήματα. Ενημέρωση του σώματος από ορισθέντες από το Δημοτικό Συμβούλιο εκπροσώπους του σώματος - Πορεία , οικονομική κατάσταση κλπ.

3. Ακίνητη περιουσία κληροδοτημάτων - Αξιοποίηση αυτών.

4. Σχολικές περιουσίες - Διαχείριση αυτών.

5. Ακίνητη περιουσία του Δήμου - Διαχείριση αυτής.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

6. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις εργασίας  στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εισηγητής: κ. Αθ. Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος

7. Έγκριση της υποστήριξης και φιλοξενίας πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου Ιωαννιτών από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, μέσω των υποδομών του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ. αριθμ. 3/2018 πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων που αφορά στη δημιουργία θέσεων φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων και κατάργηση θέσεων στάθμευσης (πιάτσες) φορτοταξί.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ. αριθμ. 3/2018 πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων που αφορά στην τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων-διαβάσεις.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για εγκατάσταση μικρού πάρκου (parklet) επί της οδού Καλιάφα.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

11. Χορήγηση άδειας λειτουργίας «επιχείρησης Αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών» καθώς και «επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου» της εταιρείας «Διαμάντης Γεώργιος – Σιώζος Σπύρος ΟΕ», που βρίσκεται επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 59 της ΔΚ κατσικάς  του Δήμου Ιωαννιτών.

12. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου στον Θεοχάρη Πέτρο του      Χρήστου.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Εισηγήτρια:  κ. Παρ. Τσίλη, Πρόεδρος ΔΕΠ

13. Παραχώρηση της χρήσης χώρων σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε Συλλόγους.

14. Παραχώρηση της χρήσης χώρων σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής:  κ. Ιωάννης Λιόντος, Αντιδήμαρχος

15. Έγκριση δαπάνης φιλοξενίας των μελών κριτικής επιτροπής του σύνθετου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο «Ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων».

16. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή κεντρικού κόμβου στη Δ.Κ. Κατσικά» του Δήμου Ιωαννιτών.

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

17. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης  μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου, Δήμου Ιωαννιτών & Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την εκτέλεση του έργου: «Διαχείριση αδέσποτων ζώων στον Δήμο Ιωαννιτών και λειτουργία του καταφυγίου των αδέσποτων ζώων στον Δήμο Ιωαννιτών».

18. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 453/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

19. Έγκριση διοργάνωσης έκθεσης φωτογραφίας με θέμα: “Γερμανικό ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης Auschwitz - Birkenau” στη Δημοτική Πινακοθήκη και διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης.