Παπαδοπουλος Super Markets
Ημερήσια διάταξη συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 09 Μάρτιος 2018 14:42

2331595529.jpgΤη Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 και ώρα 9:30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 02-03-2018 συνεδρίασης.

 

1. Έγκριση του από 07-03-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης πρανών στη γέφυρα Κόνιτσας επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης», προϋπολογισμού 80.000,00 € με Φ.Π.Α.

2. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης στην περιοχή Μυρσίνης και Μεγάδεντρο Πρέβεζας», αναδόχου «Αθανάσιος Μηλιώνης Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 25-04-2018.

3. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού του ποταμού Λούρου από Τέροβο έως Κουκλέσι», της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002, προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ.

4. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του Εθνικού οδικού δικτύου από Γέφυρα Καλογήρου-Πρέβεζα-Παραλιακή Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)», της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000006, προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ.

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση Ανακοίνωσης πρότασης Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης εκτάσεων ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Οδός Σταύρου Νιάρχου».

6. Έγκριση του από 28-02-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου για τη στέγαση δομών κοινωνικής μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.

7. Έγκριση του από 07-03-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-02-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιπλημμυρική προστασία στον ποταμό Λούρο στη θέση ΄΄Δέση γέφυρας Βουλιάστας΄΄», προϋπολογισμού 36.000,00  € με Φ.Π.Α.

8. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες διαγράμμισης στο Επαρχιακό Οδικό δίκτυο», αναδόχου «ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.», μέχρι την 30-06-2018.

9. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση χώρου άνωθεν επαρχιακής οδού προς Παραμυθιά-αποξήλωση δέντρων (πεύκων) που δημιουργούν προβλήματα στο επαρχιακό δίκτυο (παροχή υπηρεσιών)», της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002, προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ.

10. Απόφαση επί της από 26-02-2018 προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ», κατά της αριθμ. 4/169/01-02-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης του αποτελέσματος της από 18-05-2017 ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου «Κατασκευή Αποχετευτικών Αγωγών (Δίκτυα Συλλογής, Μεταφοράς και Διάθεσης) και Αντλιοστασίων Λυμάτων στα όρια του Δήμου Πάργας», προϋπολογισμού 2.028.000,00 €.

11. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης των εργασιών του Προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.

12. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης για την προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης για το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου.

13. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης εργασιών για την συντήρηση του αναλυτή PM10 του ατμοσφαιρικού σταθμού της Περιφέρειας Ηπείρου.

14. Έγκριση δαπανών για την διοργάνωση ημερίδας της Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα: «Οι εμπορικές συμφωνίες CETA και Ν. Αφρικής για τη Φέτα».

15. Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ, που διοργανώνεται στην Αθήνα, το διάστημα 30/03-01/04/2018.

16. Έγκριση δαπάνης για τη δημιουργία διαφημιστικών USB STICKS με εκτυπωμένο το λογότυπο της Περιφέρειας Ηπείρου.

17. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε Ιωαννίνων οικ. έτους 2018, όπως διαμορφώθηκε μετά την 1η Τροποποίησή του.

18. Απόφαση για τη μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 19/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.

19. Απόφαση για τη μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 1/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας.

20. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων με τη διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την ανανέωση των domain names thiropedia.com, thiropedia.gr της Περιφέρειας Ηπείρου.

22. Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι – όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας», προϋπολογισμού 2.096.774,19 € με Φ.Π.Α.

23. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση προσβάσεων σε παραγωγικές μονάδες στην περιοχή μεταξύ των οικισμών Αγίου Σπυρίδωνα και Βίγλας ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 300.000,00  € με Φ.Π.Α.

24. Έγκριση του από 01-03-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-03-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση ζημιών πρανών τάφρων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α.

25. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Έργα βελτίωσης αντιπλημμυρικής προστασίας χειμάρρου Παλιομαύρας Γραμμενίτσας», προϋπολογισμού 50.000,00  € με Φ.Π.Α.

26. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση πρανών κοίτης χειμάρρων και τάφρων Π.Ε. Άρτας», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης Κώστας Κων/νος ΕΔΕ, μέχρι την 30-08-2018.

27. Έγκριση δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων ιδιωτικής χρήσης (εκσκαφείς -φορτωτές – φορτηγά κλπ) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών α) στο οδικό δίκτυο, (άρση καταπτώσεων, κοπή δέντρων, απόφραξη τεχνικών, φρεατίων, καθαρισμός τάφρων, ερεισμάτων κ.λ.π.) και β) στο αντιπλημμυρικό και αποστραγγιστικό δίκτυο, (αντιμετώπιση πλημμύρας, καθαρισμός και αποκατάσταση ροής τάφρων, αυλακιών κ.λ.π.) από 30-11-2017 από έντονα φαινόμενα, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 8803/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/01-12-2017/ΑΔΑ:6ΒΟ57Λ9-0ΩΗ)απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.

28. Έγκριση δαπάνης για την μετακίνηση του υπαλλήλου του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της ΔΑΟΚ της Π.Ε. Άρτας, Περικλή Ευσταθίου, στην Αθήνα από 14 έως 15-03-2018, προκειμένου να συμμετάσχει στην ενημέρωση ελεγκτών σε θέματα ελέγχων στον τομέα τροφίμων φυτικής προέλευσης, το οποίο διοργανώνεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

29. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε Άρτας οικ. έτους 2018, όπως διαμορφώθηκε μετά την 1η Τροποποίησή του.

30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας.

31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Άρτας, Ντόμου Γεωργίου, για τον τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ (και τυχόν επανέλεγχο) των οχημάτων της Π.Ε. Άρτας εντός του έτους 2018.

32. Απόφαση για τη μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 192/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

33. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας.