Παπαδοπουλος Super Markets
Αποπληρωμή δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωμής από το Δήμο Ηγουμενίτσας Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 08 Ιανουάριος 2018 11:59

734419380.jpgΣε συνέχεια της προσπάθειας του Δήμου Ηγουμενίτσας για οικονομική εξυγίανση και αποπληρωμή των οφειλών του προς τρίτους, ο Δήμος μας επιχορηγήθηκε για την αποπληρωμή δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωμής με ποσάτων 38.552,00€ και 133.587,42€,δυνάμει των με αριθμούς

37269/02-11-2017 και 41122/29-11-2017 αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών.