Παπαδοπουλος Super Markets
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 13 Νοέμβριος 2017 11:01

3899061759.jpgΣυνεδριάζει την Πέμπτη 16-11-2017 το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων στις 20:00 με θέματα ημερησίας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Θωμάς Γιωτίτσας, Αντιδήμαρχος

1. Υπαγωγή οφειλετών του Δήμου στη ρύθμιση οφειλών του Ν.4483/2017.

2. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.».

3. Έγκριση διοργάνωσης χριστουγεννιάτικων-πρωτοχρονιάτικων εκδηλώσεων και διάθεση πίστωσης.

4. Καταβολή αποζημίωσης στον Χρήστο Κύργιο του Γεωργίου, του κλάδου ΥΕ  Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου, λόγω συνταξιοδότησης.

5. Καταβολή αποζημίωσης στον Σπυρίδωνα  Ντίβα του Γεωργίου, του κλάδου ΔΕ Οδηγών με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου,  λόγω συνταξιοδότησης.

6. Επιστροφή ποσού προνοιακού επιδόματος ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

7. Αποδοχή χρηματοδότησης της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε. για την υλοποίηση του έργου: «Ανακατασκευή – βελτίωση οδικού δικτύου του Δήμου Ιωαννιτών».

8. Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου.

9. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών Ελλάδας.

10. Έγκριση παραχώρησης αίθουσας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κουτσελιού.

11. Διαγραφή βεβαιωθέντων εσόδων προς συμμόρφωση σε Δικαστική απόφαση.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Πρόεδρος της Επιτροπής

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της απόφασης 1/2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με ανταλλαγή δημοτικού ακινήτου.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

13. Ανάκληση της αριθμ. 492/2017 Απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών.

14. Έγκριση της αριθμ. 165/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) με θέμα: «Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για προσλήψεις με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. του Ν.Π.Δ.Δ.   Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών».

Εισηγητής: κ. Φίλιππος Τσουμάνης, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

15. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ».

Εισηγητής: κ. Νικ. Σαρακατσάνος, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

16. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Ενημέρωσης Ιωαννίνων (Δ.Ε.Π.Ε.Ι.) (αρ.απόφ. 34/2017)

Εισηγητής: κ. Κων/νος Λαόσογλου, Πρόεδρος Δ.Σ.

17. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ». (αρ. απόφ. 58/2017)

Εισηγήτρια: κ. Ντίνα Μπακόλα, Αντιπρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εισηγητής: κ. Αθ. Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος

18. Έγκριση μετακίνησης αντιδημάρχου κ. Αθ. Μανταλόβα στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG MED με τίτλο: «Motivate Med: Promoting Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand».

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

19. Χορήγηση άδειας λειτουργίας  «Επιχείρηση προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου» εντός  υφιστάμενου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών»,  στην Τ.Κ. Κουτσελιού  του Δήμου Ιωαννιτών, ιδιοκτησίας του Σπυρίδωνα Αγγέλη, που λειτουργεί δυνάμει της  με μοναδικό αριθμό 1013555/20-7-2017 γνωστοποίησης.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Εισηγητής: κ. Δ. Κατηρτσίδης, Αντιδήμαρχος

20. Έγκριση υλοποίησης προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης - υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών.

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής:  κ. Ιωάννης Λιόντος, Αντιδήμαρχος

21. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ  του έργου «Αποκατάσταση και κατασκευή πεζοδρομίων. Βελτίωση προσβασιμότητας».

22. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Πάρκου Παλαιού Δημαρχείου και Ανακατασκευή Παιδικής Χαράς».

23. Ορισμός Επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: «Ανάπλαση οδού Κατσιμήτρου (συνέχεια οδού Σπηλαίου μέχρι 25ης  Μαρτίου)» Δ.Ε. Περάματος του Δήμου Ιωαννιτών.

24. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για το ετήσιο πρόγραμμα δασοπονίας του Δασαρχείου Ιωαννίνων

25. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση και κατασκευή πεζοδρομίων. Βελτίωση προσβασιμότητας»

 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

26. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Λιόντου στη Θεσσαλονίκη.

27. Έγκριση μετακίνησης αποστολής Δήμου Ιωαννιτών στη Γερμανία κατά το διάστημα 3-7 Δεκεμβρίου 2017, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων Δράσεων Διπλωματίας Πόλεων σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο Τουριστικής Προβολής του Δήμου για το έτος 2017.

28. Έγκριση μετακίνησης του  Δημάρχου κ. Θωμά Μπέγκα και της  Δημοτικής Συμβούλου κας Γεωργίας Γιώτη στην Κέρκυρα.

29. Έγκριση μετακίνησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γ. Παπαδιώτη στις Βρυξέλλες.