Παπαδοπουλος Super Markets
Σε κρίσιμο σημείο η λειτουργία του Πανεπιστημίου Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 10 Απρίλιος 2014 17:11

2816612377.jpgΜε ερώτησή του προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο βουλευτής Ιωαννίνων Χρήστος Μαντάς και εννιά ακόμα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνουν την κρίσιμη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων λόγω του καθεστώτος της διαθεσιμότητας στην οποία έχουν τεθεί 48 υπάλληλοι του Ιδρύματος, αλλά και τους ανεπαρκείς χειρισμούς από πλευράς Υπουργείου για το θέμα αυτό.
Παρά την σαφή τοποθέτηση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πως δεν υπάρχει πλεονάζον προσωπικό, στις 24 Μαΐου εκπνέει το διάστημα των 8 μηνών, για τους εργαζόμενους που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.
Τη στιγμή που το μέλλον των εργαζομένων παραμένει «στον αέρα» και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, όπως εξ άλλου και τα άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, έχει  πληγεί από τις εφαρμοζόμενες κυβερνητικές πολιτικές (δραματικές μειώσεις στον προϋπολογισμό, «κούρεμα» αποθεματικών,  διαθεσιμότητες κ.λπ.), το Υπουργείο συνεχίζει τις παλινωδίες με στόχο την ουσιαστική ασφυξία των ιδρυμάτων στο επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού.
Η κατάσταση όμως παραμένει απολύτως ασαφής, καθώς είναι τουλάχιστον αμφίβολο αν ισχύει και υπό ποιες προϋποθέσεις η λεγόμενη ενδοϊδρυματκή κινητικότητα και αν προκύπτουν πράγματι κενές θέσεις, καθώς φαίνεται ότι καταργούνται οι οργανικές θέσεις των ΙΔΑΧ που έκαναν αίτηση για ΕΕΔΙΠ.
Για τους λόγους αυτούς ερωτάται ο Υπουργός:
1.Πότε θα εκδοθούν οι νέες διαπιστωτικές πράξεις; Θα περιλαμβάνονται σε αυτές και οι καταργούμενοι κλάδοι;
2.Θα υπάρξει καινούργια ΚΥΑ προκειμένου να αντιστοιχηθεί με τη νέα διαπιστωτική πράξη όσο αναφορά στον αριθμό των διαθεσίμων και το χρόνο της διαθεσιμότητάς τους;
3.Θα μπορούν οι υπάλληλοι των καταργούμενων κλάδων να υποβάλουν αιτήσεις και σε ποιες κενές θέσεις του δημοσίου;
4.Θα ισχύσει η εξαγγελία του Υπουργού για ενδοϊδρυματική κινητικότητα και πως θα εφαρμοστεί; Αν θα ισχύσει γιατί καταργούνται οι οργανικές των ΙΔΑΧ που έκαναν αίτηση για ΕΕΔΙΠ; Πως θα προκύψουν οι κενές θέσεις ώστε οι υπάλληλοι σε κινητικότητα να μπορούν να γυρίσουν στο ίδρυμα;
5.Για ποιο λόγο η σύσταση του Οργανισμού έχει συνδεθεί με την κινητικότητα των διοικητικών υπαλλήλων, την στιγμή που τα Οργανογράμματα είναι αρμόδια να καθορίσουν τα κενά και τις ανάγκες των Ιδρυμάτων;