Παπαδοπουλος Super Markets
Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας αγροτικών μηχανημάτων Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 09 Απρίλιος 2014 16:49

3852945435.jpgΗ Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου, αρμόδια για την χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας των αγροτικών μηχανημάτων στον Νομό, ανακοινώνει τα εξής:
Οι ενδιαφερόμενοι έμποροι εισαγωγής μεταχειρισμένων γεωργικών μηχανημάτων και οι αγρότες που εισάγουν μόνοι τους από το εξωτερικό μεταχειρισμένους γεωργικούς ελκυστήρες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:
Σύμφωνα με την ΥΑ με αριθμό πρωτ.Γ3Β105/11209/02-01-2014 η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ85/Β/21-01-2014 « Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 11337/Γ3Β/2365/27-05-09 (ΦΕΚ 1146/Β/09)  απόφασης  του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων “Απογραφή Αγροτικών Μηχανημάτων”  (ΑΔΑ: ΒΙΨΕΒ-Χ8Ο),  επιτρέπεται μέχρι τις 31-12-2014 η εισαγωγή καθώς και η ταξινόμηση εγκεκριμένων στην Ελλάδα,  μεταχειρισμένων αγροτικών μηχανημάτων  με άδεια κυκλοφορίας από άλλη χώρα μέλος της Ε.Ε. , χωρίς κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο 120 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου.