Παπαδοπουλος Super Markets
Διευκρινίσεις από την Αποκεντρ. Διοίκηση Ηπείρου για τα Συμβούλια Πολεοδ. Θεμάτων Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 10 Ιανουάριος 2017 13:09

2384103219.jpgΕπειδή τον τελευταίο καιρό, με δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο, γίνεται μια προσπάθεια χειραγώγησης και έκθεσης των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.), κρίνεται αναγκαίο εκ μέρους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (Α.Δ.Η.Δ.Μ.), να παρατεθούν οι παρακάτω διευκρινήσεις:

Η συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) προβλέπεται από το Ν.4030/2011 για κάθε Περιφερειακή Ενότητα (πρώην Νομό), με αρμοδιότητα την εξέταση προσφυγών των πολιτών: α. κατά των πορισμάτων των ελεγκτών δόμησης,              β. κατά των πράξεων και παραλείψεων των Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ) και γ. την άσκηση των αρμοδιοτήτων των πρώην Συμβουλίων Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (Σ.Χ.Ο.Π.).

Τα ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. όπως και τα Σ.Α. (Συμβούλια Αρχιτεκτονικής) είναι Συλλογικά Όργανα που λειτουργούν ανεξάρτητα από τις Υ.ΔΟΜ. (πρώην Πολεοδομικά Γραφεία) για τους προφανείς λόγους της διαφάνειας και της αμεροληψίας. Συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας από διευθυντικά στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, εκπρόσωπο μηχανικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ελεύθερους επαγγελματίες, εκπροσώπους του Δικηγορικού Συλλόγου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου και δεν υπάγονται στους Ο.Τ.Α, ο δε ρόλος του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Η.Δ.Μ. περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη συγκρότησή τους.

Μέχρι σήμερα τα ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας και Άρτας έχουν εξετάσει πάνω από χίλιες προσφυγές πολιτών και έχουν γνωμοδοτήσει ανάλογα. Οι προσφυγές εξετάζονται μετά από αίτηση του πολίτη στις αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες υποχρεούνται να διαβιβάσουν το αίτημα και την θετική ή αρνητική εισήγησή τους στο όργανο.

Είναι λοιπόν φυσικό, κάποιες φορές, οι αποφάσεις του οργάνου να μην ικανοποιούν τον πολίτη ο οποίος έχει το δικαίωμα απλής διοικητικής προσφυγής (αίτηση θεραπείας στο ίδιο όργανο) ή προσβολής της απόφασης κατά την ακυρωτική διαδικασία στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια.

Τελευταία, όμως, παρατηρείται το φαινόμενο η «προσφυγή» να γίνεται μέσω του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου, με διατυπώσεις - ελαφρά τη καρδία - κατηγοριών για πλημμελή λειτουργία, αδιαφάνεια, αυταρχισμό ή ακόμη και διαφθορά και αυτό πριν από τις νόμιμες προσφυγές!

Με τίτλους όπως: «Άρωμα διαφθοράς στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση» ή «Προβληματισμός για τη λειτουργία του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.» φαίνεται να επιχειρείται η αποδόμηση και ο διασυρμός ενός θεσμού που υπηρετείται από υπεύθυνους δημόσιους λειτουργούς και εθελοντές (πλέον) ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους και μηχανικούς, που μέσα από πολύωρες και εξαντλητικές συνεδριάσεις πασχίζουν για το δίκιο του διοικουμένου.

Ένας θεσμός που λειτουργεί αποτελεσματικά στην υπηρεσία του ελέγχου της αυθαιρεσίας και της αδιαφάνειας, φαίνεται να τορπιλίζεται από πελατειακά και μικροπολιτικά συμφέροντα και όπως συνήθως συμβαίνει, από κάποιους αυτόκλητους παράγοντες, που κτίζουν πολιτική ή επαγγελματική καριέρα με υπαγορευμένες δημοσιεύσεις.

Γιατί, άραγε, δεν κάνουν το ίδιο και με τις αποφάσεις των Δικαστηρίων;

Από πού να αναδύεται αυτό το όχι και τόσο ευχάριστο άρωμα, «εις οσμήν δυσωδίας , ίσως, πολιτικής;»

Ένα όμως είναι σίγουρο: Τα ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. και οι άνθρωποι που τα υπηρετούν, θα προστατέψουν το θεσμό και τα πρόσωπα, όπως προστατεύουν τον Πολίτη από τη διαπλοκή, τις πελατειακές σχέσεις και τη μη χρηστή Διοίκηση!