Παπαδοπουλος Super Markets
Διπλή συνεδρίαση του Δ.Σ. Αρταίων την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 23 Δεκέμβριος 2016 19:21

345438544.jpgΔιπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. 

Στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση με θέμα «Έγκριση έκθεσης απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2015 (αριθ. 388/2016 Α.Ο.Ε.».

Στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση με 11 θέματα να περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Αναλυτικότερα:

ΤΑΚΤΙΚΑ

Εισηγητής Γενικός Γραμματέας

1. Συγκρότηση επιτροπών: α) Παραλαβής και παρακολούθησης συμβάσεων προμηθειών  του Δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 Ν.4412/2016  β) Παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων  σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 γ)

2. Αξιολόγησης ενστάσεων κατά διαγωνιστικών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016

3. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού έργων

4. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας προμηθειών ΤΥΔ Δήμου Αρταίων

5. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας Υπηρεσιών ΤΥΔ Δήμου Αρταίων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  ΤΥΔ

6. Επί αιτήσεως της Κ/Ξ Κ. Ζάγκος – Π. Γερογιάννης για παράταση προθεσμίας του έργου «Αναδιαρρύθμιση κατασκευή ΚΕΠ στα Ψαροπλιά»

7. Επί αιτήσεως της Μαριάνθης Κωστούλα για παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου Κατασκευή ομβροδεξαμενών στην θέση Παλαιοβορός και Φράξος στην Τ.Κ. Αμμοτόπου Δήμου Αρταίων

8. Επί αιτήσεως της Μαριάνθης Κωστούλα για παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου Βελτίωση αρδευτικού δικτύου από Νερόμυλο προς περιοχή Παράγκες της Τ.Κ. Καμπής

9. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων

10. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ρείθρων και τοιχίου για την αποφυγή διάβρωσης οδού στην Τ.Κ. Αμμοτόπου»

Εισηγητής: Πρόεδρος Διαδημοτικής Επιχ/σης Χονδρεμπορίου Γεωργικών προϊόντων και Αποθηκών Πρακτορείων Μεταφορών

11. Έγκριση προϋπολογισμού της Επιχείρησης έτους 2017