Παπαδοπουλος Super Markets
Συμμετοχή της Περιφέρειας σε Πανευρωπαϊκή μελέτη Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 01 Απρίλιος 2014 15:57

2405628097.jpgΗ Περιφέρεια  Ηπείρου είναι μια από τις Περιφέρειες που επιλέχτηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να συμμετέχουν στην μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αντικείμενο την προώθηση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης για την επίτευξη τον στόχων στον τομέα της ενεργειακής επάρκειας. Κύριος στόχος της δράσης είναι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση η οποία αναφέρεται στην συντονισμένη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών µελών της και των τοπικών και περιφερειακών αρχών, βασίζεται στην εταιρική σχέση και στοχεύει στην χάραξη και υλοποίηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο της μελέτης η Περιφέρεια  Ηπείρου θα συμπράξει με την Περιφέρεια Prignitz-Oberhavel της Γερμανίας προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης Περιφερειακής Στρατηγικής για την Ενέργεια. Στην πρώτη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο συμμετείχαν στελέχη της Περιφέρειας Ηπείρου.

Η εδαφική συνεργασία...

Στο μεταξύ, η Αντιπεριφερειάρχης, αρμόδια για θέματα Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών Τατιάνα Καλογιάννη συμμετείχε στις εργασίες της 7ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  (ΕΕΣ) «ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ» 2007-2013 και της 2ης Συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Προγραμματισμού του Προγράμματος ΕΕΣ «Ελλάδα-Ιταλία» 2014-2020», που έγιναν στην Κέρκυρα.

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν αφορούσαν στην πορεία υλοποίησης του διασυνοριακού προγράμματος 2007-2013, στην on-going αξιολόγηση και την αναθεώρησή του. Επίσης, συζητήθηκαν οι θεματικές προτεραιότητες, δομές και διαδικασίες για τη διαχείριση του επόμενου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ελλάδα – Ιταλία» 2014-2020. Η κα Καλογιάννη, εκτός των άλλων, πρότεινε: «Οι προτεραιότητες για την ορθολογική διαχείριση του επόμενου Προγράμματος «Ελλάδα-Ιταλία» 2014-2020, πρέπει, πρώτα απ’ όλα, να υποστηρίζουν και να αναδεικνύουν την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Μακρο-περιφέρεια Αδριατικής – Ιονίου. Επίσης, από το συνολικό διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος, το μεγαλύτερο ποσοστό να χρηματοδοτήσει προγράμματα στρατηγικού χαρακτήρα, με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και μετρήσιμα αποτελέσματα, τα οποία θα έχουν ως επικεφαλής εταίρους τις αιρετές Περιφέρειες». Οι προτάσεις αυτές έγιναν αποδεκτές από όλους τους παρευρισκόμενους – εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής), των ελληνικών Υπουργείων Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Εξωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, του ιταλικού Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης, των επιλέξιμων περιφερειών της Ελλάδας (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας) και της Ιταλίας (Περιφέρεια Απουλίας).