Παπαδοπουλος Super Markets
Ευρωεκλογές - Τέσσερις σταυροί και περισσότερη TV Εκτύπωση E-mail
Σάββατο, 29 Μάρτιος 2014 08:18

1794441195.jpgΔιατάξεις που επιφέρουν διαφοροποιήσεις στον τρόπο εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προβλέπουν αύξηση των εκλογικών δαπανών των υποψηφίων αλλά και των δυνατοτήτων προβολής τους, ενώ παράλληλα ρυθμίζουν και θέματα «καραμπόλας» κατά τις κατανομές των εδρών, περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου για τις ευρωεκλογές, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Εσωτερικών την Πέμπτη.
Ποιες είναι οι νέες διατάξεις σε σχέση με τα έως σήμερα ισχύοντα; Οι βουλευτές δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για τις ευρωεκλογές και να εκλεγούν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αν δεν έχουν παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα. Επίσης, ο αριθμός των υποψηφίων κάθε συνδυασμού αυξάνεται. Ορίζεται ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του αριθμού των συνολικά εκλεγόμενων, κάθε φορά, μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στόχος του διπλασιασμού, σύμφωνα με την κυβέρνηση, είναι να έχουν διευρυμένες επιλογές οι ψηφοφόροι και η συγκρότηση των ψηφοδελτίων να είναι πιο αντιπροσωπευτική.
Καθώς η λίστα καταργείται, οι εκλογείς μπορούν να βάλουν τέσσερις σταυρούς προτίμησης κατ' ανώτατο όριο, δηλαδή να επιλέξουν μέχρι τέσσερις υποψηφίους. Πάντως, ψηφοδέλτια με περισσότερους σταυρούς θεωρούνται έγκυρα, προσμετρώνται υπέρ του συνδυασμού, αλλά δεν λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης.
Αύξηση στις εκλογικές δαπάνες
Επίσης, προβλέπεται ότι αυξάνεται το ανώτατο όριο των εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο ευρωβουλευτή, το οποίο ανέρχεται στο ύψος που ισχύει κάθε φορά για τους υποψηφίους βουλευτές στη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της χώρας (Β’ Αθηνών). Το ποσό αυτό καθορίζεται στις 135.000 ευρώ.
Περιλαμβάνεται και ρύθμιση που αφορά τις βουλευτικές εκλογές, όπου ορίζεται ότι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο δαπανών για κάθε βουλευτή Επικρατείας καθορίζεται στο ύψος που ισχύει κάθε φορά για τους υποψηφίους βουλευτές της Α’ εκλογικής περιφέρειας Αθηνών.
Παράλληλα, αναπροσδιορίζεται ο τρόπος κατανομής της εκλογικής χρηματοδότησης των δικαιούχων πολιτικών, κατά το μέρος που αφορά το 60% αυτής, με τρόπο που «να ανταποκρίνεται στη δυναμική της εκλογικής τους δύναμης».
Προτείνεται το κατανεμητέο ποσό να διαχωρίζεται ως εξής: σε περίπτωση βουλευτικών εκλογών 50% θα χορηγείται στα κόμματα της Βουλής και το υπόλοιπο 10% στα κόμματα που εκπροσωπούνται ήδη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε περίπτωση διενέργειας ευρωεκλογών, όπως τώρα, θα αντιστρέφονται τα ποσοστά χορήγησης.
Κατανομή εδρών και εμφανίσεις στα ΜΜΕ
Ως προς την κατανομή των εδρών, γίνεται, σύμφωνα με εκτιμήσεις, μια διαφοροποίηση όσον αφορά την περίπτωση που η εκλογική δύναμη συνδυασμού είναι μικρότερη από το εκλογικό μέτρο της πρώτης φάσης της κατανομής. Ως αχρησιμοποίητη εκλογική δύναμη που μεταφέρεται στη δεύτερη φάση της κατανομής, θεωρείται το σύνολο των εγκύρων ψήφων σε όλη την επικράτεια του συνδυασμού αυτού.
Καθώς οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές θα αναδεικνύονται πλέον με σταυρό προτίμησης, γεγονός το οποίο θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην προεκλογική εκστρατεία τους, κατά τα πρότυπα των βουλευτικών εκλογών, κρίθηκε σκόπιμο από την κυβέρνηση να προβλέπεται η αύξηση του αριθμού των εμφανίσεών τους στα μέσα ενημέρωσης.
Για κάθε υποψήφιο ευρωβουλευτή επιτρέπεται η εμφάνιση σε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας μέχρι δύο φορές (αντιστοίχως για τους βουλευτές ισχύει μόνο μία εμφάνιση), ενώ σε περιφερειακά μέσα μπορεί να κάνει μέχρι τρεις εμφανίσεις (για τους βουλευτές μέχρι δύο).
Απαγόρευση δημοσκοπήσεων μόνο την παραμονή
Η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων για τις ευρωεκλογές αλλά και για τις τοπικές εκλογές απαγορεύεται μόνο μία ημέρα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και ως τις 7 το απόγευμα της ημέρας της ψηφοφορίας.
Άλλες διατάξεις
Αυτές είναι οι πιο σημαντικές νέες προβλέψεις του σχεδίου νόμου για τις ευρωεκλογές.
Πάντως, πέραν τούτων, αναφέρεται ότι δικαίωμα υποβολής πρότασης υποψηφίων έχουν μόνο τα κόμματα ή οι συνασπισμοί συνεργαζομένων κομμάτων (σε αυτούς μπορούν να συμμετέχουν και πολιτικές κινήσεις που δεν αποτελούν πολιτικό κόμμα).
Για την εκλογή ευρωβουλευτών ολόκληρη η ελληνική επικράτεια αποτελεί μια εκλογική περιφέρεια.
Δεν δικαιούται έδρα μέλους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κόμμα ή συνασπισμός συνεργαζόμενων κομμάτων που δεν συγκέντρωσε ποσοστό εγκύρων ψηφοδελτίων τουλάχιστον ίσο με το 3% του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σε ολόκληρη την επικράτεια.
Για κάθε υποψήφιο επισυνάπτεται γραμμάτιο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας για κατάθεση χρηματικού ποσού 150 ευρώ, το οποίο αποτελεί έσοδο του τακτικού προϋπολογισμού. Στην πρόταση κάθε συνδυασμού επισυνάπτεται γραμμάτιο ΔΟΥ για την κατάθεση χρηματικού ποσού 3.000 ευρώ, η έλλειψη του οποίου καθιστά την πρόταση απαράδεκτη.
Για την ανακήρυξη εκλογικών συνδυασμών ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του συνολικού αριθμού των υποψηφίων τους, αντιστοίχως.
Με τροποποίηση διάταξης του Ν. 3023/2002 ορίζεται ότι για αυτές τις εκλογές (τις πρώτες ευρωεκλογές μετά την έναρξη ισχύος του νόμου) η προθεσμία για τη συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών παρατείνεται μέχρι το πρώτο 15νθήμερο του Απριλίου 2014.
Επίσης, προβλέπεται ότι εφόσον η διενέργεια των ευρωεκλογών συμπέσει με την ημέρα διενέργειας των γενικών βουλευτικών εκλογών, η ψηφοφορία για την ανάδειξη μελών του Ευρωκοινοβουλίου θα διεξαχθεί στα ίδια εκλογικά καταστήματα και καταστήματα ψηφοφορίας.