Παπαδοπουλος Super Markets
Απάντηση στην ανεργία η επαγγελματική εκπ/ση Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 27 Μάρτιος 2014 11:02

2433059719.jpgΤην άποψη, οτι η προώθηση του θεσμού της επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι η απάντηση στην ανεργία, εκφράζει η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), η οποία επισημαίνει πως θα πρέπει να γίνει μια προσεκτική μελέτη των δεδομένων της αγοράς και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, προσδιορισμός των ανεπαρκειών τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και στα συστήματα κατάρτισης και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο τί είδους κατεύθυνση θέλουμε να δώσουμε στην ελληνική αγορά εργασίας.

«Η ΕΣΕΕ πιστεύει ότι στόχος όλων των εμπλεκόμενων φορέων πρέπει να γίνει η σωστή σύνδεση εκπαίδευσης, κατάρτισης και εργασιακής εμπειρίας με την απασχόληση», αναφέρει η ΕΣΕΕ χαρακτηριστικά. Επόμενο βήμα, σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, είναι η προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος (αφορά περισσότερο τη μη τυπική και την άτυπη μάθηση) στις απαιτούμενες δεξιότητες η οποία θα πρέπει να έχει την απαραίτητη αμεσότητα και ευελιξία.