Παπαδοπουλος Super Markets
Ψήφος εμπιστοσύνης σε Alpha Bank κα Τράπεζα Πειραιώς Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 25 Μάρτιος 2014 22:21

2837729484.jpgΠειραιώς και Alpha Bank ολοκληρωσαν με επιτυχία τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Ηδη τα βιβλία έκλεισαν και τα κεφάλαια που προσφέρθηκαν είναι πολύ υψηλότερα από εκείνα που ζητήθηκαν. Ειδικά για την Alpha Bank οι πληροφορίες αναφέρουν ότι προσφέρθηκαν 2,3 ως 2,4 δισ. ευρώ και η τιμή διάθεσης ήταν 0,65 ευρώ ανά μετοχή.
Σύμφωνα με επίσημη πηγή της Τράπεζας Πειραιώς, η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία και προσφέρθηκαν περισσότερα κεφάλαια από αυτά που ζητήθηκαν.
Εξαιτίας του γεγονότος ότι το βιβλίο των προσφορών έκλεισε αργά το απόγευμα η ίδια πηγή της Τράπεζας αναφέρει ότι αύριο πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου θα εκδοθεί ανακοίνωση που θα ενημερώνει τους επενδυτές τόσο για το σύνολο των κεφαλαίων που προσφέρθηκαν όσο και για την τιμή στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι πράξεις.
Στο μεταξύ δύο φορές υπερκάλυψαν οι προσφορές το ποσό που ζητούσε η Alpha Bank καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες προσφέρθηκαν 2,3 με 2,4 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με πηγές του χρηματοοικονομικού κλάδου στο Λονδίνο, οι πράξεις έγιναν με discount 7% σε σχέση με το κλείσιμο της Δευτέρας, δηλαδή στα 65 σεντς ανά μετοχή. Οι ίδιοι κύκλοι επισημαίνουν ότι σύμφωνα με τα όσα ισχύουν αυτή την εποχή το discount είναι πολύ μικρό.
Μετά την επιτυχημένη αύξηση η Alpha Bank εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει:
"Στα πλαίσια της ήδη ανακοινωθείσας πλήρως εγγυημένης προσφοράς νέων κοινών μετοχών εκδόσεως της Alpha Bank Α.Ε. (η “Τράπεζα”), που η τελευταία προτίθεται (μετά κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως) να διαθέσει, συνολικού ύψους αντλουμένων κεφαλαίων Ευρώ 1,2 δισεκατομμυρίων, γνωστοποιείται ότι, σήμερα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, προέκυψε σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον προς απόκτηση 1.846.153.846 νέων μετοχών στην τιμή των Ευρώ 0,65 ανά μετοχή. Η προσφορά των μετοχών έγινε προς ειδικούς επενδυτές, εκτός Ελλάδος.
Κατ' ακολουθία, η Τράπεζα προτίθεται να εισηγηθεί στην από 28 Μαρτίου 2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων όπως ορίσει την τιμή διαθέσεως των νέων μετοχών σε Ευρώ 0,65 και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης όπως ολοκληρώσει την αύξηση κεφαλαίου δια ιδιωτικής τοποθετήσεως. Η ολοκλήρωση της προσφοράς τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την έγκριση των Εκτάκτων Συνελεύσεων των κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών, ως επίσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, της Τραπέζης, που άπαντα πρόκειται να συνέλθουν στις 28 Μαρτίου 2014".
Πηγή: www.capital.gr