Παπαδοπουλος Super Markets
Εσπερίδα με θέμα την ορθή διαχείριση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Εκτύπωση E-mail
Σάββατο, 10 Οκτώβριος 2015 13:53

64453499.jpgΕσπερίδα στην πόλη των Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα, στο ξενοδοχείο du Lac, στο πλαίσιο του έργου LIFE INFOCYCLE. Η Εσπερίδα έχει ως στόχο

την ενημέρωση των συνεργατών του εγκεκριμένου Συστήματος Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ στις διαδικασίες διαχείρισης των ΑΗΗΕ, δηλαδή στη συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των παλιών ηλεκτρικών συσκευών προς ανακύκλωση.
Συγκεκριμένα, η Εσπερίδα θα απαντήσει στα εξής ερωτήματα:
- ποιο είναι το περιβαλλοντικό πρόβλημα από τη μη ορθή διαχείριση των ΑΗΗΕ;
- πώς πρέπει τα εμπλεκόμενα μέρη να τα διαχειρίζονται;
- τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες και πως τους προσεγγίζουμε μέσω του Infocycle;
Το έργο INFOCYCLE
Το INFOCYCLE αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του προβλήματος της μη περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης των ΑΗΗΕ από τα εμπλεκόμενα μέρη, μέσω της ενημέρωσής τους για τις βλαπτικές επιπτώσεις από αυτήν, αλλά και της εκπαίδευσής τους για την ορθή διαχείριση των ΑΗΗΕ στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Ηπείρου. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός πραγματοποιήθηκαν ενέργειες επικοινωνίας προς τους πολίτες και ξεκίνησαν δράσεις εκπαίδευσης προς τους συνεργάτες της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ. Συγκεκριμένα, διεξήχθη Roadshow με επί τόπου συλλογή παλιών συσκευών και εκθεσιακό χώρο που αναπαριστούσε χώρο σε μονάδα επεξεργασίας. To Roadshow προβλήθηκε μέσω τοπικών ενεργειών επικοινωνίας προς το κοινό, οι οποίες περιελάμβαναν τοπική ραδιοφωνική εκστρατεία, online επικοινωνία και ενέργειες δημοσιότητας.
Οι δράσεις του έργου INFOCYCLE συνεχίζονται με ενημερωτικές εκδηλώσεις που απευθύνονται στους συνεργάτες της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ, όπως ΟΤΑ, συλλέκτες ΑΗΗΕ, μεταφορικές εταιρίες και μονάδες επεξεργασίας και με εκπαιδευτικά σεμινάρια στους χώρους εργασίας των εμπλεκομένων στην ανακύκλωση φορέων.