Παπαδοπουλος Super Markets
Οφέλη για Ήπειρο και Γιάννενα απο τις προτάσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ Εκτύπωση E-mail
Σάββατο, 15 Μάρτιος 2014 09:16

1876826093.jpgΤην εκτίμηση, οτι η Περιφέρεια Ηπείρου πρέπει να λάβει πολύ μεγαλύτερη ενίσχυση για την ανάπτυξη, όχι μόνο του αγροτικού, αλλά κυρίως του κτηνοτροφικού της τομέα εξέφρασε η ΠΑΣΕΓΕΣ, σε ημερίδα που διοργάνωσε στην Αθήνα. Θέμα της εκδήλωσης ήταν η ανακατανομή των πόρων της ενίσχυσης προς τις Περιφέρειες, καθώς παρατηρείται το φαινόμενο της αποεπένδυσης σε ορισμένες εξ' αυτών, λόγω των υπερβολικά μεγάλων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί (φόροι, κόστη κ.α.).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η ΠΑΣΕΓΕΣ, με βάση το σημερινό μοντέλο κατανομής των ενισχύσεων η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας απορροφά το μεγαλύτερο μέρος τους (438 εκατ. ευρώ), καλύπτοντας περίπου το 20,7% του συνόλου της χώρας. Ακολουθεί η Περιφέρεια της Θεσσαλίας (317 εκατ. ευρώ), με σημαντικά μικρότερο ποσοστό (14,9%) και έπεται η Κρήτη (301 εκατ. ευρώ, ποσοστό 14,2%). Η Κρήτη διαθέτει το μεγαλύτερο πλήθος δικαιούχων (121.214 παραγωγοί που αποτελούν περίπου το 17,3% του συνολικού αριθμού) και ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία και η Πελοπόννησος.

Για τη κτηνοτροφία

Η ΠΑΣΕΓΕΣ διατύπωση για μια ακόμη φορά τη θέση της για μεταφορά πόρων προς την κτηνοτροφία, υποστηρίζοντας ότι, ως προς την κατανομή των άμεσων ενισχύσεων, θα πρέπει η χώρα να θεωρηθεί μία ενιαία περιφέρεια. Με την υιοθέτηση του σεναρίου αυτού που έχει επεξεργαστεί, ευνοούνται, με σημαντική μεταφορά πόρων, ορισμένες περιφέρειες οι οποίες παρουσιάζουν αναπτυξιακή, γενικότερα, υστέρηση, όπως η Ήπειρος (+56% στη μεταφορά πόρων) και η Δυτική Μακεδονία (+17%). Ωφελούνται, επίσης, ορισμένες νησιωτικές περιοχές, όπως το Νότιο Αιγαίο (+39%) και το Βόρειο Αιγαίο (+32%).

Απώλειες, ωστόσο, προκύπτουν κυρίως στην Κρήτη (-15%) και, με μικρότερα ποσοστά, στην Κεντρική Μακεδονία (-10%), στη Στερεά Ελλάδα, στα Ιόνια και στην Πελοπόννησο. Σε επίπεδο πλήθους νομών, η θετική και η αρνητική μεταφορά πόρων είναι σχεδόν ισομερής (ευνοούνται 24 νομοί έναντι των 27 που υφίστανται απώλειες), ενώ ουσιαστικό είναι το όφελος ορισμένων νομών με σημαντική αναλογία ορεινών περιοχών, όπως τα Ιωάννινα (+134%) και η Ευρυτανία (+90%).