Παπαδοπουλος Super Markets
Συνέδριο με θέμα «Επιμόρφωση των Επιμορφωτών» Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 11 Μάρτιος 2014 13:55

4153596681.jpgΗ Διεύθυνση και το Συντονιστικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου Ιωαννίνων, θεωρώντας ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί προϋπόθεση για κάθε προσπάθεια ανανεωτικής παρέμβασης στην εκπαίδευση, διοργανώνει την Κυριακή 16 Μαρτίου στο Συνεδριακό Χώρο του ξενοδοχείου Du Lac Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Επιμόρφωση των Επιμορφωτών: Θεωρητικές παραδοχές και Μεθοδολογικές επιλογές».
Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν οι ακόλουθες επιστημονικές εισηγήσεις:
• «Επιμόρφωση επιμορφωτών: από την προβληματική στη θεωρητική πλαισίωση»
Εισηγητής: Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
• «Το συμβουλευτικό έργο του επιμορφωτή»
Εισηγητής: Ανδρέας Μπρούζος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
• «Εκπαίδευση ενηλίκων: Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία»
Εισηγητής: Αλέξης Κόκκος, Καθηγητής ΕΑΠ, Πρόεδρος της Επιστημονικής  Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Θα ακολουθήσουν Εργαστήρια βιωματικού χαρακτήρα με θέμα Εφαρμογή της μεθόδου «Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία»
και συντονιστές τούς Αλέξη Κόκκο, Μαρία Καγιαβή,  Χρύσα Μάνθου (Εκπαιδεύτριες ενηλίκων).
Το Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Ιωαννίνων προχωρά σε αυτή την πρωτοβουλία θεωρώντας ότι οι εκπαιδευτικοί, ως ενήλικοι εκπαιδευόμενοι, έχουν γνώσεις, εμπειρίες, παγιωμένες θέσεις και κυρίως πρακτικές, που συγκροτούν τη βάση της επαγγελματικής τους ταυτότητας.  Επομένως η μεθοδολογία της επιμόρφωσής τους οφείλει να στηριχτεί και στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Έτσι αναδεικνύεται η σημασία του έργου του επιμορφωτή ο οποίος καλείται να σεβαστεί και να αξιοποιήσει την εμπειρία των επιμορφούμενων, αλλά και να «μάθει» από αυτήν.