Παπαδοπουλος Super Markets
Ενημερωτικές συναντήσεις για υποψήφιους επενδυτές Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 04 Φεβρουάριος 2014 17:31

 

2331595529.jpgΗ ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε., στο πλαίσιο ενημέρωσης του πληθυσμού για την 3η προκήρυξη του τοπικού προγράμματος «Προσέγγιση LEADER» του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος (ΠΑΑ) 2007-2013, η οποία ξεκινά στις 5 Φεβρουαρίου και λήγει στις 11 Απριλίου, διοργανώνει σειρά ενημερωτικών συναντήσεων για όλους τους ενδιαφερόμενους

υποψήφιους επενδυτές και τους μελετητές τους στην περιοχή εφαρμογής του προγράμματος των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.
Στις συναντήσεις θα παρουσιαστούν όλες οι δράσεις που προκηρύσσονται και θα αναλυθούν τα περιεχόμενα του φακέλου υποψηφιότητας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομισθούν κατά την υποβολή των φακέλων και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής.
Στα πλαίσια της παρούσας 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβληθούν επενδυτικές προτάσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των Συνεταιρισμών) καθώς και από ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιμελητήρια, ιδιωτικούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων.
Οι τομείς στους οποίους μπορούν να υποβληθούν επενδυτικά σχέδια (πρόκειται για ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις και μετεγκαταστάσεις) είναι η μεταποίηση γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, ο αγροτουρισμός (καταλύματα, εστιατόρια, εναλλακτικές μορφές τουρισμού κλπ.), οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (βιοτεχνικές μονάδες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση), καθώς και έργα δημόσιου χαρακτήρα που αφορούν την τουριστική και πολιτιστική αξιοποίηση και ανάδειξη της περιοχής παρέμβασης και την ανάδειξη και αποκατάσταση των χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου.
Το πρόγραμμα των ενημερωτικών ημερίδων στις δύο Περιφερειακές Ενότητες Ιωαννίνων & Θεσπρωτίας έχει ως εξής:
Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου και ώρα 11.00 (στα γραφεία της «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ»): Δήμαρχοι και Υπηρεσίες των ΟΤΑ της περιοχής παρέμβασης
Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου και ώρα 10.00 (στα γραφεία της «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ»): Μελετητές
Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου και ώρα 10.00 (Δημαρχείο Κόνιτσας): Δήμοι Κόνιτσας και Μαστοροχωρίων & Κοινότητες Αετομηλίτσας και Φούρκας
Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου και ώρα 10.00 (Συνεδριακό Κέντρο Περιφέρειας Ηπείρου): Δήμος Ιωαννιτών
Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου και ώρα 10.00 (Δημαρχείο Ηγουμενίτσας): Δήμοι Ηγουμενίτσας, Συβότων και Παραποτάμου, καθώς και Κοινότητα Πέρδικας
Στις ημερίδες θα διανέμεται και ενημερωτικό υλικό για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές.
Πληροφορίες, το υλικό ενημέρωσης και ο φάκελος επενδυτή, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, θα διανέμονται δωρεάν από τα γραφεία της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.», Πλατεία Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου (Διοικητήριο) Ιωάννινα, τηλ. 26510-36686 & 26510-83087 (υπεύθυνοι: κος Μώκος Ηλίας & κα Καρακώστα Κατερίνα) και θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της εταιρείας: www.epirussa.gr.