Παπαδοπουλος Super Markets
Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Οικονομ. Επιτροπή της Περιφέρειας Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 07 Μάρτιος 2014 13:33

2405628097.jpgΤη Δευτέρα 10 Μαρτίου και ώρα 9:30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με 35 θέματα να περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη Αναλυτικότερα:
1.    Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας», προϋπολογισμού € 150.000,00  με ΦΠΑ.
2.    Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αρδευτικό έργο υψηλής ζώνης Κουκλιών», προϋπολογισμού € 360.000,00  με ΦΠΑ.
3.    Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση τμήματος επαρχιακής οδού Ανατολική – Κοτομίστα – Παλαιοχώρι», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
4.    Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών 3Α επαρχιακής οδού Γερακάρι - Πλατανιά», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
5.    Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου (Μέγγουλης) Περιστερίου Πωγωνίου», αναδόχου Ζιάκκα Γεώργιου, μέχρι την 30-06-2014.
6.    Έγκριση διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών (με συλλογή σφραγισμένων προσφορών), για την εκτέλεση των υποέργων του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση και συμπλήρωση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου»: α) «Συντήρηση & συμπλήρωση πρασίνου, έτους 2014, στο Ε.Ο.Δ. από Γεφ. Καλογήρου έως Πρέβεζα και στην παραλιακή οδό Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας (Παροχή υπηρεσιών)», β) «Συντήρηση & συμπλήρωση πρασίνου, έτους 2014, στο Ε.Ο.Δ. Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας (Παροχή υπηρεσιών)», γ) «Συντήρηση & συμπλήρωση πρασίνου, έτους 2014, στο Ε.Ο.Δ. Ιωαννίνων-Κακαβιάς (Παροχή υπηρεσιών)» και δ) «Συντήρηση & συμπλήρωση πρασίνου, έτους 2014, στο Ε.Ο.Δ. Ιωαννίνων-Άρτας (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού δαπάνης € 15.000,00 με ΦΠΑ έκαστο και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διεξαγωγής των διαγωνισμών.
7.    Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 24-02-2014, σύμφωνα με την αριθμ. 21526/688/25-02-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, προκειμένου να αντιμετωπισθούν προβλήματα βατότητας σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου (άρση καταπτώσεων κατολισθήσεων και καθιζήσεων), που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (περιοχές των Δήμων Κόνιτσας, Ζαγορίου και στο 35ο χλμ Ιωαννίνων - Άρτας).
8.    Έγκριση ανάθεσης της γενικής επισκευής και συντήρησης με ιδιωτικό συνεργείο και με επιστασία με προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, γέφυρας μπέλεϋ του επαρχιακού οδικού δικτύου του Νομού (Δ.Δ. Καρυές του Δήμου Ζαγορίου), συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης € 20.000,00 πλέον ΦΠΑ.
9.    Έγκριση τροποποίησης – συμπλήρωσης της αριθμ. 2/47/24-01-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί καθορισμού της ανά ώρα αποζημίωσης ιδιωτικών μηχανημάτων – οχημάτων κλπ, για το έτος 2014, που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές κλπ), στην Περιφέρεια Ηπείρου.
10.    Έγκριση των Πρακτικών Ι/11-02-2014, ΙΙ/19-02-2014 και ΙΙΙ/26-02-2014 της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση του έργου: «Μειώνω το Ενεργειακό μου Αποτύπωμα – Reduce my Energetic Footprint – Διενέργεια μαθητικού διαγωνισμού με θέμα την προστασία του περιβάλλοντος μέσω εξοικονόμησης ενέργειας στα σχολεία» προϋπολογισμού € 47.000,00 με ΦΠΑ, του Άξονα Προτεραιότητας: «06 – Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος».2007-2013.
11.    Έγκριση ανάθεσης, βάσει της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, της παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης συμμετοχής στην έκθεση «FOOD EXPO 2014», η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 15-17 Μαρτίου 2014, για τις ανάγκες του έργου “Μediterranean Life Style” (Μεσογειακός Τρόπος Ζωής) και διακριτικό τίτλο “MedLS”, στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας European Territorial Cooperation Programme Greece – Italy 2007-2013.
12.    Έγκριση άσκησης των ενδίκων μέσων της ανακοπής και της αιτήσεως αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. 9/2014 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, κατά της Περιφέρειας Ηπείρου.
13.    Έγκριση μετακίνησης του Νομικού Συμβούλου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, κ. Δημήτρη Στάθη και της ειδικής συμβούλου του Περιφερειάρχη κ. Ελένης Βήρου στην Αθήνα, για την συμμετοχή τους στην 6η Διάσκεψη Κορυφής των Περιφερειών και των Δήμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πραγματοποιηθεί από 7 έως 9/3/2014 και έγκριση σχετικών δαπανών.
14.    Έγκριση μετακίνησης του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη κ. Νικολάου Ανατολιωτάκη, στη Μόσχα, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ηπείρου στη διεθνή τουριστική έκθεση Μ.Ι.Τ.Τ. που διοργανώνεται το χρονικό διάστημα 19-22/03/2014 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
15.    Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων της επίσκεψης του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας κ. Joachim Gauck στα Ιωάννινα, στις 7 Μαρτίου 2014, προσκεκλημένου του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια. 
16.    Δικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με τις: α) από 16-08-2013 (αριθμ. καταθ. Ε3602/2013) και από 19-12-2013 (αριθμ. καταθ. Ε5575/2013) αιτήσεων ακυρώσεως της ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.- ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. και β) από 2-12-2013 (αριθμ. καταθ. 5133/2013) αίτηση ακυρώσεως της ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. - J&P ΑΒΑΞ Α.Ε., που αφορούν στον Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό με Ανταγωνιστικό Διάλογο, για την επιλογή αναδόχου για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου».
17.    Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, Αφροδίτης Καλδάνη, για τη συμμετοχή της στο σεμινάριο με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου στο Δημόσιο τομέα», που διοργανώνεται από την «Οικονομοτεχνική Seminars Α.Ε.», στην Αθήνα 12 και 13 Μαρτίου 2014 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
18.    Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση δρόμου Ρετσιανών - Καστανιάς», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
19.    Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών της Π.Ε. Άρτας «Τροποποίηση κτηματολογικού διαγράμματος Δ.Δ. Πέτα Δ.Ν. Σκουφά τμήματος ρέματος Μπούση ανάντη της Ε.Ο. Άρτας – Αγρινίου», προϋπολογισμού δαπάνης € 3.000,00 με ΦΠΑ.
20.    Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στο Δρόμο Μεσόπυργος – Όρια Νομού Άρτας», αναδόχου Γεωργίου Μπαζούκη, μέχρι την 31-05-2014.
21.    Έγκριση δαπάνης για τη μετάφραση και επανεκτύπωση τουριστικών φυλλαδίων από την Περιφερειακή Ενότητας Άρτας, για τις ανάγκες προβολής του τουριστικού προϊόντος της Ηπείρου, στα πλαίσια της τουριστικής έκθεσης Μ.Ι.Τ.Τ. στη Μόσχα.
22.    Έγκριση μετακίνησης της Θεοδώρας Τάσιου, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας στην Αθήνα, για συμμετοχή σε ενημερωτική συνάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», που θα πραγματοποιηθεί την 10-03-2014, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
23.    Έγκριση προμήθειας ραφιών τύπου ντέξιον για την αρχειοθέτηση των φακέλων των Τμημάτων της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Π.Ε. Πρέβεζας.
24.    Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/06-03-2014 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του επαναληπτικού ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της» για το έτος 2014 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, για τα λιπαντικά και τα καύσιμα κίνησης.
25.    Έγκριση μετακίνησης της Κεσσίση Αθηνάς, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας στην Αθήνα, για συμμετοχή σε ενημερωτική συνάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», που θα πραγματοποιηθεί την 10-03-2014 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
26.    Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την ανάδειξη αναδόχου για «τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2014 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 20.182,41 με ΦΠΑ.
27.    Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την μίσθωση των δημοσίων ιχθυοτροφείων «ΒΑΤΑΤΣΑ» και «ΡΗΧΟ» της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
28.    Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη και του Οικονομικού διαχειριστή του έργου κ. Ηλία Σπυρόπουλου, υπαλλήλου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συμμετάσχουν σε συνάντηση με τη Διαχειριστική Αρχή για την παρακολούθηση της πορείας του έργου «INNOVOIL», στις 13 Μαρτίου 2014 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
29.    Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη και του Οικονομικού διαχειριστή του έργου κ. Ηλία Σπυρόπουλου, υπαλλήλου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συμμετάσχουν σε συνάντηση με τη Διαχειριστική Αρχή για την παρακολούθηση της πορείας του έργου «TEMPTING STREETS», στις 14 Μαρτίου 2014, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
30.    Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας «Μετατόπιση αγωγού άρδευσης Τ.Ο.Ε.Β. Ελαίας Φιλιατών από τον χώρο κατασκευής της Ε.Ε.Λ. Φιλιατών», προϋπολογισμού 24.600,00 € με ΦΠΑ.
31.    Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
32.    Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
33.    Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Σαλονίκης-Ελευθεροχωρίου», προϋπολογισμού 135.000,00 € με ΦΠΑ.
34.    Έγκριση υποκατάστασης του αναδόχου του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Εργασίες επισκευής – συντήρησης θυροφραγμάτων φράγματος Ραγίου».
35.    Έγκριση υποκατάστασης του αναδόχου του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση οδού προς συνοικισμό Κοκκινόχωμα Σπαθαραίων».