Παπαδοπουλος Super Markets
Ιδιώτες θα αξιολογήσουν τις αναγκαίες θέσεις υπαλλήλων στα ΑΕΙ PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 17 Ιούνιος 2014 14:00

784690128.jpgΕπιφυλακτικός ως προς την πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας να αναθέσει (με διαγωνισμό) την αξιολόγηση των οργανογραμμάτων των Πανεπιστημίων σε ιδιωτική εταιρία, εμφανίστηκε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τριαντάφυλλος Αλμπάνης. Κατά τη διάρκεια σημερινής συνέντευξης Τύπου, ο κ. Αλμπάνης αναφέρθηκε στην συνάντηση των Πρυτάνεων των 8 μεγαλύτερων Πανεπιστημίων με το νέο Υπουργό Παιδείας Ανδρέα Λοβέρδο, στην οποία βασικό θέμα συζήτησης ήταν η διαθεσιμότητα και κινητικότητα των υπαλλήλων.

Όπως ανέφερε, το Υπουργείο «ανοίγει» 600 θέσεις στα Πανεπιστήμια, εκ των οποίων οι 498 θα καλυφθούν με την ενδοϊδρυματική κινητικότητα. Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων εμπίπτουν 23 υπάλληλοι στην συγκεκριμένη κατηγορία, εκ των οποίων οι 10 αφορούν το ΤΕΙ, ενώ 15 υπάλληλοι μένουν «στον αέρα» και θα πρέπει να κάνουν αιτήσεις σε περιοχές εκτός Ηπείρου. Πρόκειται για θέσεις Δ.Ε. και Υ.Ε.

Στο Φ.Ε.Κ.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο δημοσιευμένο σχετικό Φ.Ε.Κ., οι υπάλληλοι, που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή θα πρέπει εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από τη δημοσίευση του ΦΕΚ, να υποβάλουν, στις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων προέλευσης, στους οποίους κατείχαν οργανική ή προσωποπαγή θέση, Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση για τη μετάταξη/μεταφορά τους με σειρά προτίμησης των φορέων που επιθυμούν να μεταταχθούν, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία τυχόν δεν περιλαμβάνονται στα προσωπικά τους μητρώα.

Με ευρωπαϊκά κριτήρια
Σε ό, τι αφορά το θέμα της αξιολόγησης από ιδιώτες, θα εξεταστούν τα οργανογράμματα των οκτώ μεγαλύτερων Πανεπιστημίων, ώστε να διαπιστωθεί ποιες είναι οι επιπλέον θέσεις που χρειάζονται τα Ιδρύματα. Πρόκειται για μια διαδικασία που θα διαρκέσει, σύμφωνα με τον κ. Αλμπάνη, ως τον Αύγουστο.
Ωστόσο, ο Πρύτανης ζήτησε να ισχύσουν Ευρωπαϊκά κριτήρια στην αξιολόγηση, καθώς «εάν γίνει αυτό, τότε θα διαπιστωθεί ότι πρέπει να προσληφθούν και νέοι υπάλληλοι, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των ιδρυμάτων».

Οι εκλογές…
Τέλος, στις 25 Ιουνίου (την άλλη Τετάρτη) θα πραγματοποιηθούν οι Πρυτανικές εκλογές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ήδη επελέγησαν οι τρεις υποψήφιοι (Γ. Καψάλης, Ι. Λαγαρής, Γ. Λεοντάρης), με κριτήριο, σύμφωνα με την άποψη του κ. Αλμπάνη, το ακαδημαϊκό τους προφίλ και την διοικητική τους εμπειρία, ενώ την Δευτέρα 23 του μήνα και οι τρεις υποψήφιοι θα εκθέσουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα τις απόψεις τους για το Πανεπιστήμιο.